Zaloguj
Reklama

Leczenie bólu

Przeglądaj w kategorii Leczenie bólu:
Reklama

Ból jest jednym z najbardziej uciążliwych dolegliwości, z jakimi można się spotkać. Może być spowodowany wieloma czynnikami i przybierać różne formy. Najczęściej występującymi dolegliwościami są ból głowy, ból pleców i kręgosłupa, ból przepukliny, dyskopatie, rwa kulszowa.


Ból może być spowodowany przez stres, nadużywanie alkoholu, narkotyków, palenie tytoniu, a także przez siedzący tryb życia czy uraz fizyczny.
Bólem przewlekłym określa się ból, który występuje uporczywie i przez dłuższy okres czasu. 


Bóle głowy są jedną z najczęstszych dolegliwości. Szacuje się, że dotyczą około 80% populacji, a u 20% są przewlekłe i nawracające. Tradycyjnie bóle głowy dzielimy na samoistne i objawowe. Do samoistnych bólów głowy zaliczamy: migrenę, napięciowy ból głowy oraz klasterowy ból głowy. Natomiast objawowe bóle głowy obejmuje dolegliwości powstałe zarówno na gruncie chorób naczyniowych mózgu (udar mózgu, przemijające napady niedokrwienne), jak i chorób układowych, które obejmują także naczynia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takich jak nadciśnienie tętnicze czy zapalenie naczyń. Ból głowy jest jednym z objawów migreny


Bóle pleców i kręgosłupa to często efekt zmian zwyrodnieniowych kręgów, chorób nowotworowych, zapalnych czy reumatycznych kręgosłupa. Bywają objawem zwężenia kanału kręgowego lub ześlizgnięciem kręgów. Mogą być również spowodowane wypadnięciem dysku oraz rwą barkową, kulszową czy udową.
Przepuklina objawia się bólem brzucha, który jest szczególnie skoncentrowany w miejscu pojawienia się charakterystycznego, guzowatego wybrzuszenia. W czasie uciskania tej zmiany odczuwalne jest "pociąganie" oraz pieczenie. Z kolei podczas kaszlu, wypróżniania się, podnoszenia ciężarów czy przy długotrwałym staniu lub siedzeniu, ból przepukliny promieniuje na inne części ciała.


Dyskopatia jest chorobą zwyrodnieniową krążka międzykręgowego (zwanego dyskiem), czyli elastycznego elementu oddzielającego od siebie kolejne kręgi kręgosłupa. Jest jednym z najczęściej występujących schorzeń kręgosłupa.


Rwa kulszowa jest zespołem bólowym wywodzącym się najczęściej z dolnej części kręgosłupa. Przypadłość ta wywoływana jest przez ucisk wywierany na nerw kulszowy lub tworzące go nerwy rdzeniowe. Ze względu na czas trwania wyróżnia się postać ostrą i przewlekłą rwy kulszowej.
Wszelkiego rodzaju krwiaki powstałe na skutek urazów także powinien zobaczyć lekarz. 

Terapia bólu oraz terapia bólu przewlekłego odbywa się w specjalistycznych poradniach leczenia bólu. W poradni leczenia bólu możemy udać się do specjalistów z dziedziny: anestezjologii, neurologii, medycyny paliatywnej, fizjoterapii, psychologii, którzy posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu medycyny bólu.