Zaloguj
Reklama

GIF wstrzymał sprzedaż wszystkich serii Katadolonu

Recepta
Fot. panthermedia
Recepta
(0)

Katadolon (Flupirtini maleas), lek w postaci kapsułek twardych (100 mg), stosowany przy bólach układu mięśniowo-szkieletowego różnego pochodzenia, został wstrzymany w obrocie z dniem 14 marca 2018 roku.

Reklama


8 lutego 2018 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) wpłynął wniosek od importera leku o wydanie decyzji mającej na celu zawieszenie sprzedaży produktu leczniczego na terenie całej Polski. Główny Inspektorat Farmaceutyczny zlecił zbadanie sprawy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania leku Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Organ po zapoznaniu się ze sprawą i jej gruntownej analizie zawiadomił GIF o wydaniu decyzji wstrzymującej w obrocie Katadolon do czasu wydania ostatecznego stanowiska.

Na tę chwilę zakazuje się handlu wszystkimi seriami produktu leczniczego, którego podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze