Zaloguj
Reklama

Aktualne poglądy na postępowanie w ostrych zespołach kręgosłupopochodnych

Autorzy: dr n.med. Magdalena Boczarska-Jedynak
Ból kręgosłupa
Fot. panthermedia
Ból kręgosłupa
(5)

Autorka prezentuje przegląd współczesnej wiedzy o symptomatologii, diagnostyce i terapii ostrych zespołów bólowych związanych z kręgosłupem.

Reklama

Definicje i nazewnictwo: Ostry zespół bólowy kręgosłupa to jedna z najczęstszych przyczyn szukania pomocy lekarskiej u specjalisty neurologa.

Ostrym bólem okolicy lędźwiowo-krzyżowej (L-S) (ang. acute low back pain) nazywamy dolegliwości trwające do 6 tygodni, podostrym bólem okolicy L-S (ang.subacute low back pain) – trwające do 3 miesięcy, a nawracającym bólem okolicy L-S (ang.recurrent low back pain) – każdy nowy epizod bólowy po 6-miesięcznym okresie remisji.
 
Dolegliwości bólowe okolicy L-S możemy podzielić na:
 1. Bóle potencjalnie związane z poważną patologią w kanale kręgowym (proces rozrostowy [npl] - 0,7%, złamanie kompresyjne kręgosłupa - 4%, infekcja - 0,01%).
 2. Bóle potencjalnie wynikające z dyskopatii i/lub radikulopatii (spondyloza - 0,3-5%, dyskopatia-3-4%).
 3. Niespecyficzne bóle odcinka L-S.
Na istotne zagrożenie poważną patologią kanału kręgowego wskazują następujące objawy kliniczne (tzw. red flags):
 • początek objawów < 20 r.ż lub > 55 r.ż,
 • uraz w wywiadzie,
 • stała progresja objawów,
 • ból w kl. piersiowej,
 • npl w wywiadzie,
 • długotrwała sterydoterapia,
 • uzależnienie od leków, narkotyków, HIV,
 • utrata masy ciała,
 • rozsiane obj. neurologiczne,
 • widoczne zmiany strukturalne kręgosłupa,
 • gorączka.
Wyróżniamy również tzw. Yellow flags, czyli czynniki, które w znacznej mierze podnoszą ryzyko utrwalenia bólu i przewlekłej niesprawności (aspekty psychosocjalne). Szczególnie zagrożeni są pacjenci z nieprawidłową percepcją i wyobrażeniem bólu, nieprawidłowymi zachowaniami bólowymi (unikanie aktywności fizycznej, lęk przed bólem), problemami zawodowymi i niezadowoleniem z pracy a także zaburzeniami emocjonalnymi - depresją, lękiem, stresem i izolacją społeczną.
 
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1) Chou R., Qaseem A., Snow V. et al. Diagnosis and Treatment of Low Back Pain: A Joint Clinical Practice Guideline from American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med. 2007,147:478-491.
  2) Van Tulder M., Becker A., Bekkering T. et al. European Guidelines for the management of acute nonspecific low back pain in primary care. Eur Spine J, 2006, Suppl 2:S169-191.
  3) Cochrane Database of Sytematic Reviews
  4) Cochrane Central Register of Controlled Trials
  5) EMBASE – do listopada 2006.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze