Zaloguj
Reklama

Choroby autoimmunologiczne układu nerwowego

Współautorzy: P. Liberski, Neurologia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
Czaszka
Fot. ojoimages
Czaszka
(2)

Choroba autoimmunologiczna to stan w którym układ odpornościowy wytwarza przeciwciała przeciw własnym tkankom, wywołując reakcję zapalną.

Reklama

Objawy choroby

Występuje praktycznie ze strony wszystkich układów i narządów, a przebieg ma charakter przewlekły. Do rozwoju choroby autoimmunologicznej dochodzi wskutek złożonej kombinacji czynników genetycznych, hormonalnych, immunologicznych i środowiskowych.

Wśród chorób autoimmunoligicznych układu nerwowego wymienić należy:

Miastenia gravis

Miastenia gravis to przewlekłe, nabyte schorzenie układu nerwowego o charakterze autoimmunologicznym. Występuje w częstości 15/100 000 mieszkańców, szacuje się, że w Polsce choruje na nią około 5000 osób. Istotą miastenii jest obecność przeciwciał przeciwko receptorom dla acetylocholiny. Przeciwciała te zmniejszają liczbę aktywnych receptorów utrudniając przewodzenie w płytce nerwowo-mięśniowej.

 

fot. ojoimages

Obraz kliniczny obejmuje nadmierną męczliwość mięśni i ich osłabienie, w miarę wykonywania aktywności ruchowej. Pierwsze symptomy choroby to opadanie powiek i podwójne widzenie, często zajęte zostają także mięśnie twarzy, powodując zaburzenie mimiki, mowy, połykania i żucia oraz opadanie żuchwy. W zależności od postaci klinicznej, osłabione mogą zostać jedynie mięśnie gałkoruchowe i dźwigacz powieki lub wszystkie mięśnie w znacznym stopniu.

Zespół Guillain- Barre

Zespół Guillain-Barre, czyli ostra zapalna neuropatia demielinizacyjna to jedna z najczęściej obserwowanych neuropatii nabytych, zapadalność wynosi 1-5 przypadków na 100 000 osób w ciągu roku.

Wyróżnia się dwie postacie tego schorzenia demielinizacyjną, w której obecne są przeciwciała przeciwko mielinie oraz aksonalną, z przeciwciałami skierowanymi przeciwko błonie komórkowej aksonu. Oba typy prowadzą do uszkodzenia nerwu.

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze