Zaloguj
Reklama

Niedotlenienie mózgu jako główna przyczyna zgonów wśród pacjentów

Pamięć
Fot. medforum
Pamięć
(2)
Reklama

Niedotlenienie mózgu nazywane także niedokrwieniem mózgu jest stanem, do którego dochodzi gdy zaburzone zostanie prawidłowe funkcjonowanie trzech ściśle powiązanych ze sobą układów: nerwowego krwionośnego oraz oddechowego. Układy te są ze sobą tak silnie powiązane, że zaburzenie w pracy któregoś z nich przekłada się na inne. A co ważne może prowadzić do nieodwracalnych zmian w naszym organizmie. Czym jest niedotlenienie mózgu? Czy stanowi ono zagrożenie dla życia bądź zdrowia pacjenta?

Objawy i przebieg niedotlenieniea mózgu

Mózg a niedotlenienie?

Mózg jest szczególnie wrażliwy na niedokrwienie oraz niedotlenienie organizmu. W sytuacji gdy zostanie pozbawiony na około cztery minuty tlenu oraz glukozy dochodzi w nim do nieodwracalnych zmian i uszkodzeń. Niedotlenienie definiowane jest fachowo „jako stan, w którym ilość tlenu w mózgu spada poniżej poziomu, który jest niezbędny do jego funkcjonowania”. Warto tutaj nadmienić, że mózg potrzebuje bardzo dużej ilości tlenu do prawidłowego funkcjonowania tj. ok. 3,3ml utlenowanej krwi na 100 g tkanki mózgowej.


Po około 3- 4 minutach bez ciągłego dostarczania tlenu w naszym mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany, ulega on silnym uszkodzeniom a nawet obumieraniu (dotyczy to szczególnie kory mózgu).


Na początku organizm człowieka reaguje na obniżenie poziomu tlenu we krwi, poprzez zwiększenie przepływu mózgowego. Później pojawiają się niepokojące objawy.

W chwili obecnej wyróżniamy następujące rodzaje niedotlenienia mózgu:

 • zawał mózgu (niedotlenienie całkowite), pojawia się po zatrzymaniu przepływu krwi w całym mózgowi bądź w obszarze, który zaopatruje jedna tętnica,
 • częściowe (obejmuje regionalne lub uogólnione zmniejszenie przepływu krwi),
 • związane z brakiem bądź niedoborem hemoglobiny, która jest głównym nośnikiem tlenu,
 • spowodowane obniżonym ciśnieniem czaszkowym tlenu we krwi tętniczej,
 • związane z zablokowaniem układów enzymatycznych.

Jest to terminologa stworzona dla lekarzy - neurologów, która pomaga rozróżnić co jest główną przyczyną niedotlenienia mózgu.

Przyczyny i objawy niedotlenienia mózgu

Przyczyn niedotlenienia mózgu jest bardzo wiele. Mogą się one pojawić w wyniku:

 • zaburzeń rytmu serca o ciężkim podłożu,
 • zawału mięśnia sercowego,
 • napadowym migotaniu przedsionków bądź komór,
 • zapalenia mięśnia sercowego,
 • kardiomiopatii,
 • nagłego krwotoku,
 • nagłym spadku ciśnienia tętniczego tzw. hipotonia ortostatyczna (bardzo często spowodowana jest wstrząsem krwotocznym, bólowym czy pourazowym),
 • nagłego zmniejszenia się dopływu odpowiedniej ilości krwi do mózgu człowieka,
 • bardzo ciężkiej niedokrwistości (anemii),
 • zakrzepicy,
 • tętniaka,
 • zatoru,
 • oparzenia dużej powierzchni ciała,
 • miażdżycy,
 • zespołu bezdechu sennego,
 • odmy opłucnowej,
 • bardzo ciężkiego zaplenia płuc.


Niedotlenienie mózgu bardzo często może pojawić się także u osób dotkniętych cukrzycą. Wyróżniamy także niedotlenienie okołoporodowe (niewydolność oddechowa u noworodka będąca wynikiem niewystarczającej ilości tlenu przed lub w trakcie porodu), niedotlenienie spowodowane zatruciem tlenkiem tlenu, chorobą wysokogórską czy zwyrodnieniami w kręgosłupie.

Wśród pierwszych objawów, które mogą świadczyć o niedotlenieniu mózgu znajdują się: zawroty głowy, bóle głowy, problemy z widzeniem, utrzymaniem równowagi, omdlenia, duszności czy utrata przytomności. Pojawiają się także nudności, wymioty, problemy z pamięcią krótkotrwałą, zaburzenia poznawcze, czucia, wzrost tętna oraz sinica. U wielu pacjentów występują także drgawki. Śpiączka prowadzi w większości przypadków do zaprzestania odruchów pnia mózgu i śmierci mózgu.

Taki stan wymaga natychmiastowej pomocy specjalistycznej. Każda sekunda może zaważyć o dalszym życiu pacjenta. Niedotlenienie mózgu stanowi bowiem zagrożenie nie tylko dla zdrowia ale także życia pacjenta i jest główną przyczyną zgonów wśród pacjentów.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie a zagrożenie życia pacjenta

Niedotlenienie mózgu stanowi ZAWSZE bezpośrednie zagrożenie życia dla pacjenta. Każda sekunda prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu a następnie śmierci. Właściwie udzielona pomoc a następnie włączenie odpowiedniego leczenia dają szanse na uchronienie neuronów (komórek nerwowych) przed degradacją czyli przed nieodwracalnymi zmianami a nawet śmiercią.

Kluczową kwestią jest jak najszybsze wezwanie pogotowia ratunkowego. Tę czynność wykonujemy jako pierwszą!! W przypadku pojawienia się zaburzeń oddychania należy ułatwić choremu wzięcie oddechu. Nie należy podawać jakichkolwiek leków, wody (zwłaszcza osobie leżącej). Uruchomienie transportu krwi do mózgu wymaga wykonania sztucznego oddychania i masażu serca. Pamiętajmy o tym, że najpierw wykonuje się 15 uciśnięć serca a następnie dwa wdechy. Jeśli w jamie ustnej znajduje się ciało obce, należy spróbować je usunąć. W przypadku obrzęku krtani konieczne jest wykonanie tracheotomii.

Leczenie niedotlenienia mózgu

Leczenie niedotlenienia mózgu zawsze wymaga hospitalizacji pacjenta i jest w większości przypadków długotrwałe. Jego podstawowym celem jest ponowne uruchomienie transportu tlenu do wszystkich komórek w mózgu. Przebieg leczenia, jego czas trwania i stosowane leki są uzależnione od przyczyn, które doprowadziły do niedotlenienia mózgu. Niestety statystki medyczne pokazują, że właśnie niedotlenienie mózgu jest główną przyczyną zgonu wśród pacjentów.

Piśmiennictwo
Reklama
(2)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze