Zaloguj
Reklama

Rola komórek macierzystych w udarze niedokrwiennym

Neuron, układ nerwowy
Fot. Panthermedia
Neuron, układ nerwowy
(2)
Rola komórek macierzystych w udarze niedokrwiennym
Reklama

Komórki macierzyste (stem cells) to specyficzny rodzaj komórek, który posiada zdolność do proliferacji oraz samoodnowy. Każdy narząd lub tkanka powstaje z tych komórek. Doniesienia naukowe wskazują na ogromną rolę tych komórek w różnych dziedzinach nauki (w tym medycynie). Szczególną rolę komórek macierzystych upatruje się w różnego rodzaju terapiach ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w leczeniu chorób o podłożu genetycznym oraz zwyrodnieniowym czy w regeneracji tkanek i organów.
 

Rola komórek macierzystych w udarze niedokrwiennym - Objawy i przebieg

Udar niedokrwienny mózgu jest główną przyczyną kalectwa i braku pełnej sprawności u osób młodych oraz dorosłych. Wśród przyczyn powstania udaru niedokrwiennego wymienia się niedostateczny przepływ krwi przez określony obszar mózgu lub niedrożność głównych tętnic zaopatrujących mózg.


Badania naukowe wykazały, iż komórki macierzyste krążą w krwi po całym naszym organizmie a ich liczba może ulegać zmianom. W przypadku odpowiedzi na fizjologiczny lub patofizjologiczny (uraz, stan zapalny lub uszkodzenie narządu) stres dochodzi do uwalniania większej ilości komórek macierzystych ze szpiku do krwi obwodowej.


W wyniki udaru niedokrwiennego mózgu dochodzi do uwolnienia nawet z bardzo odległych miejsc komórek macierzystych tkanki nerwowej. Komórki te wabione są do uszkodzonej tkanki dzięki specyficznym mediatorom takim jak: cytokiny, hemokiny oraz interleukiny.
 
Komórki macierzyste mogą brać czynny udział w fizjologicznych mechanizmach regeneracji uszkodzonej tkanki nerwowej. Większość spektakularnych efektów terapii z udziałem komórek macierzystych obserwuje się na modelach zwierzęcych.

U ludzi wykazano jedynie częściową poprawę stanu neurologicznego. Nie ulega wątpliwość, iż potrzebne są kolejne badania zarówno na modelach zwierzęcych jak również u osób z udarem niedokrwiennym. Wstępne badania wskazują jednoznacznie na ogromny potencjał komórek macierzystych w procesach naprawczych jak i regeneracyjnych.
 

Piśmiennictwo

Adres www źródła:

Bibliografia:

  1. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
  2. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  3. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
     

Kategorie ICD:


Reklama
(2)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze