Zaloguj
Reklama

Zwyrodnienie kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego - choroba Baastrupa

Ból karku
Fot. iStock
Ból karku
(3)

Choroba Baastrupa, zwana również zespołem Baastrupa, jest szczególnym przypadkiem zmian zwyrodnieniowych w zakresie kręgów rdzenia kręgowego. Zespół dolegliwości bólowych spowodowanych tym schorzeniem wynika z nadmiernej ruchomości danego segmentu ruchowego, zgodnie z mechanizmem powstawania zmian zwyrodnieniowych, lub też może on być rezultatem zbyt długich wyrostków kolczystych, które ocierając się o siebie powodują objawy bólowe.

Reklama

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz stawów międzykręgowych są dolegliwościami dotykającymi głównie osoby po 55 roku życia. Występują one niemalże u połowy tej populacji, jak również dotykają niemalże każdą osobę, która ukończyła 65 rok życia. Stanowią więc bardzo rozpowszechniony problem. Zwyrodnienia mogą dotyczyć połączeń międzytrzonowych, stawów pomiędzy wyrostkami stawowymi, stawów umiejscowionych na tylno- bocznych powierzchniach trzonów kręgowych, więzadeł z ich skostnieniem oraz wyrostków kolczystych (choroba Baastrupa).

Patofizjologia

W trzeciej dekadzie życia, dochodzi do zmniejszenia się ilości wody w krążku międzykręgowym, a tym samym zmniejsza się stabilizacja kręgów, inaczej mówiąc stają się one bardziej ruchome we wszystkich niemalże płaszczyznach. Efektem takiego stanu jest niezborność stawów międzykręgowych. Naturalnym następstwem takiego stanu rzeczy staje się zwężenie światła kanału kręgowego i otworów międzykręgowych. Zaczyna się tworzyć ograniczona przestrzeń, a co za tym idzie uczucie ciasnoty, przez co pojawia się zjawisko wywierania nacisku na korzenie nerwowe. Przy długotrwałym utrzymywaniu się takiego stanu dochodzi do odkształceń krążków międzykręgowych oraz zmiany krzywizn kręgosłupa, co potęguje nacisk na powierzchnie stawów międzykręgowych. Najbardziej ruchome części są w największej grupę ryzyka, gdyż to właśnie tam najczęściej umiejscawiają się zmiany zwyrodnieniowe.

Przyczyny powstawania zmian zwyrodnieniowych

Zmiany zwyrodnieniowe mogą mieć swoje źródło w niefizjologicznych obciążeniach statyczno - dynamicznych, przy długotrwałym oddziaływaniu ucisku na ograniczone części kręgów. Duże znaczenie mają tutaj wady związane z ustawieniem miednicy, co jest również bezpośrednią przyczyną skrzywienia kręgosłupa. Wielokrotnie taki stan rzeczy związany jest z długotrwałym wykonywaniem pracy w niewygodnych, niefizjologicznych pozycjach z dużym obciążeniem.
Inną grupą przyczyn powstawania zwyrodnień są urazy takie jak złamania trzonów oraz wyrostków stawowych, złamania łuków kręgowych czy inne oddziaływania mechaniczne, które spowodować mogą uszkodzenie krążka międzykręgowego.


fot. panthermedia

Wady wrodzone również mają duże znacznie w rozwoju zwyrodnień. Do najbardziej zagrażających w tych przypadku zalicza się sakralizację, lumbalizację oraz przerost wyrostków kolczystych i poprzecznych. Niektóre z tych wad nie są bezpośrednią przyczyną dolegliwości bólowych, mają one jednak bardzo znaczący wpływ na biomechanikę kręgosłupa i to z tego wynika uskarżanie się na ból.

Zaburzenia hormonalne również nie pozostają bez wpływu na rozwój zmian zwyrodnieniowych, gdyż powodują, iż kręgosłup staje się bardziej podatny na uszkodzenia. Wśród zaburzeń hormonalnych można wymienić na przykład okres przekwitania, terapia lekami hormonalnymi czy akromeaglię.
Na zwiększoną podatność kręgosłupa na uszkodzenia ma również wpływ odżywianie oraz związane z nim schorzenia, takie jak krzywica czy osteomalacja, jak również inne choroby wrodzony typu dysplazji.
Wśród wszystkich przyczyn będących powodem zmian zwyrodnieniowych nie można pominąć również zmian pozapalnych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Zmiany zwyrodnieniowe stawów, choroba zwyrodnieniowa, zniekształcające zapalenie stawów” T. Gaździk [w:] „Ortopedia i traumatologia” T 2, pod red. T. Gaździka

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze