Zaloguj
Reklama

Wszystko o naczyniakach mózgu

Mózg
Fot. Panthermedia
Mózg
(3)

Naczyniaki mózgu, czyli malformacje naczyniowe, to wrodzone lub nabyte wady naczyń mózgowych, powstające głównie na etapie rozwoju płodowego, podczas kształtowania się naczyń mózgowych.

Reklama

Spis treści:

  1. Typy naczyniaków mózgu
  2. Objawy charakterystyczne 
  3. Ryzyko krwawienia
  4. Diagnostyka malformacji naczyniowych
  5. Leczenie naczyniaków

Typy naczyniaków mózgu

Wyróżnia się cztery typy malformacji naczyniowych:

  • malformacje tetniczo-żylne, są spotykane najczęściej, wytworzone zostają przez kłąb patologicznych naczyń łączących tętnice i żyły, zwykle to właśnie one wywołują krwotoki w obrębie mózgowia
  • naczyniaki żylne, swoją strukturą przypominające żyły, umiejscowione są głównie w oponach i rdzeniu kręgowym
  • naczyniaki jamiste, przypominają poszerzone żyły z pojedynczą warstwą nabłonka, często stanowią źródło krwotoków wewnątrzczaszkowych
  • naczyniaki włośniczkowe, to delikatne i cienkie naczynia, znajdują się przede wszystkim w istocie białej mózgu i moście

Objawy charakterystyczne dla naczyniaków mózgu

Zazwyczaj naczyniaki mózgu ujawniają się kilinicznie dopiero po 40 roku życia, wcześniej mogą dawać szereg objawów neurologicznych, takich jak:

U 10-30% osób z malformacją tętniczo-żylną mogą pojawić się napady padaczkowe, w szczególności jeśli naczyniak ulokował się w korze mózgu. Drgawki najprawdopodobniej wywoływane są mikrokrwawieniami w okolicy zmiany naczyniowej.

Ryzyko krwawienia

Prawdopodobieństwo wystąpienia krwotoku sięga 50% w przypadku naczyniaka tętniczo-żylnego, ale rokowania są znacznie lepsze niż po krwawieniu spowodowanym tętniakami, a śmiertelność z powodu krwawienia sięga około 10-15%. Krwawienie wywołać może także naczyniak jamisty, ale ryzyko wynosi zaledwie 1% w skali roku. Jakość i ilość powikłań takiego krwawienia zależna jest od jego lokalizajcji i rozmiaru.

Diagnostyka malformacji naczyniowych

W celu diagnozy naczyniaków mózgu należy wykonać badania obrazowe takie angiografia tomografii komputerowej lub angiografia rezonansu magnetycznego, w trakcie których po dożylnym podaniu środka kontrastującego widoczne są nieprawidłowo poszerzone naczynia oraz zaburzony przepływ krwi.

Ze względu na specyfikę i małoinwazyjność rezonanas magnetyczny jest podstawowym badaniem diagnostycznym, jednak u niektórych pacjentów wykonuje sie tradycyjną angiografię naczyń mózgowych, która pomimo swej inwazyjności jest najlepszą metodą umożliwiającą ocenę hemodynamiczną.

Leczenie naczyniaków

Metoda leczenia zależna jest od wielkości i budowy patologicznego naczynia. Często łączy się techniki neurochirurgiczne z wewnątrznaczyniową embolizacją, możliwe jest także wykorzystanie technik radiochirurgicznych polegających na naświetlaniu nieprawidłowych naczyń skupioną wiązka promieni, co prowadzi do ich zaniku i wytworzenia blizny.

Wewnątrznaczyniowa embolizacja to wypełnienie odpowiednim materiałem gniazda naczyniaka, poprzez użycie spejalnego cewnika. Zwykle wykonywane są przed zabiegami neurochirurgicznymi w celu zmniejszenia krwawienia śródoperacyjnego. Emobolizacja wykonana może być także przed zabiegiem radiochirurgicznym, aby zmniejszyć rozmiar malformacji i umożliwić lepszą reakcje na naświetlanie.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze