Zaloguj
Reklama

Rodzaje zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych: co o nich wiemy?

Odprawa lekarska
Fot. medforum
Odprawa lekarska
(3)

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w większości przypadków powodowane jest różnego rodzaju infekcjami bakteryjnymi bądź wirusowymi.

Reklama

Spis treści:

  1. Rodzaje infekcji wirusowych oraz wirusów wywołujących zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
  2. Objawy oraz rokowanie w przypadku zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych

Sporadycznie wywołują je pasożyty bądź inne drobnoustroje. Badania naukowe i obserwacje wskazują na fakt, iż większość zapaleń mózgowo-rdzeniowych ma jednak podłoże wirusowe. Choroba może mieć przebieg łagodny, umiarkowany oraz ostry. Cechuje ją szereg zróżnicowanych objawów, nie tylko neurologicznych.

Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych może być ogniskowe lub uogólnione. Nieleczone zapalenie może prowadzić do śmierci. W przypadku podejrzenia, pacjenta należy przewieźć bezpiecznie do szpitala bądź wezwać pogotowie ratunkowe. Leczenie odbywa się na oddziale neurologicznym.

Rodzaje infekcji wirusowych oraz wirusów wywołujących zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych

Infekcja wirusowa może mieć dwa podłoża, są to:

  1. Infekcja pierwotna, czyli taka, która ma swój początek w oponach mózgowych
  2. Wtórna, czyli taka, w której ognisko zakażenia nie znajduje się w oponach mózgowych a w innej części ciała.

Zapalenie opon mózgowych może być wywołane przez wirus grypy, świnki, opryszczki pospolitej, odry, ospy wietrznej, półpaśca, wirus Epsteina-Barra lub arbowirusy:

  • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
  • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje rzadziej niż wirusowe. Powodują je różnego rodzaju  bakterie i są to między innymi: HIB (Haemophilus influenzae typu b), dwoinka zapalenia płuc, dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis) oraz paciorkowiec grupy B (Streptococcus), czy bakterie E. coli (Escherichia coli) oraz listeria (Listeria monocytogenes). Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych o tym podłożu, wymaga opieki lekarskiej i włączenia leczenia.
  • Grzybicze, amebowe oraz pasożytnicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
  • Amebowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje sporadycznie i zagraża zdrowiu oraz życiu pacjenta. Wywołuje je jednokomórkowy pasożyt, który występuje w ciepłych jeziorach. Innym pasożytem je wywołującym jest przyrwa. Grzybami prowadzącymi do rozwoju owej choroby są Coccidioides immitis oraz Histoplasma capsulatum.

Objawy oraz rokowanie w przypadku zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych

Na początku zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może przypominać zwykłe osłabienie lub przeziębienie. Pacjent ma gorączkę, sztywność karku, boli go głowa, jest apatyczny, ma problemy z pobieraniem pokarmu i częste zmiany nastroju.

Z czasem pojawiają się dodatkowe objawy takie jak: napady padaczkowe, nudności, wymioty, wysypka, jadłowstręt.

Towarzyszą temu problemy z widzeniem, mową oraz słuchem, pojawia się osłabienie mięśni, zmiany osobowości a nawet śpiączka. Rokowanie jest zależne od rodzaju choroby, stanu zdrowia pacjenta, szybkości rozwoju choroby oraz narastania objawów. Każdy pacjent jest hospitalizowany i po zdiagnozowaniu przyczyny zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ma włączone stosowne leczenie.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze