Zaloguj
Reklama

Psychoza Korsakowa

Autorzy: Ewa Chodkowska
Psychoza Korsakowa
Fot. pantherstock
(0)

Alkohol to najłatwiej dostępna substancja wpływającą na stan psychiczny. Uzależnieni zawsze borykają się ze skutkami ubocznymi jego spożywania. Poważnym zaburzeniem wynikającym z picia dużych ilości alkoholu jest psychoza Korsakowa.

Reklama

Psychoza Korsakowa, zwana również alkoholowym zespołem amnestycznym jest to trwałe, organiczne uszkodzenie mózgu w wyniku spożywania alkoholu w dużych ilościach. Charakteryzuje się problemami z procesem zapamiętywania i częstym wypełnianiem luk pamięciowych nieprawdziwymi zdarzeniami.

Kryteria rozpoznawcze psychozy Korsakowa: 

  1. Upośledzenie pamięci, które przejawia się zaburzeniami związanymi z pamięcią świeżą dotyczącą nowego materiału, które utrudniają codzienne funkcjonowanie oraz ze zmniejszoną zdolnością przypominania sobie dawnych doświadczeń.
  2. Wykluczenie defektu pamięci bezpośredniej, zaburzeń świadomości i zaburzeń koncentracji uwagi oraz globalnego otępienia.

W mechanizmie powstawania choroby istotną rolę odgrywa przewlekły niedobór witaminy B1. Zdiagnozowane zostają neuropatologiczne zapalno-zwyrodnieniowo-krwotoczne zmiany w układzie nerwowym w obwodach Pepeza, odpowiedzialnych za proces zapamiętywania. Skutkiem jest upośledzone zapamiętywanie. Problem stanowią nawet rozmowy odbyte parę minut wcześniej, ponieważ chory ich nie pamięta. Luki w pamięci pacjenci wypełniają zdarzeniami, które miały miejsce przed wystąpieniem choroby lub wydarzeniami, które nie miały miejsca. W przeciwieństwie do zaburzeń związanych z zapamiętywaniem w miażdżycy, chorzy z psychozą Korsakowa są krytyczni wobec kalectwa, ponieważ „nie pamiętają, że nie nie pamiętają”.

 fot. pantherstock

Podobne zmiany jak w psychozie Korsakowa można zauważyć w encefalopatii Wernickego, jednak nasilenie zaburzeń jest większe. Można zauważyć: -

  • zmiany otępienne,
  • objawy polineuropatii są nasilone i obejmują nerwy czaszkowe, 
  • wysoką śmiertelność wśród chorych.

Ze względu na wspólne podłoże powstawania tych schorzeń obie te choroby nazywane są zespołem Wernickego i Korsakowa.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Marek Jarema. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze