Zaloguj
Reklama

Psychoza Korsakowa

Autorzy: Ewa Chodkowska
Uzależnienie od alkoholu
Fot. Panthermedia
Uzależnienie od alkoholu
(0)

Alkohol to najłatwiej dostępna substancja wpływającą na stan psychiczny. Uzależnieni zawsze borykają się ze skutkami ubocznymi jego spożywania. Poważnym zaburzeniem wynikającym z picia dużych ilości alkoholu jest psychoza Korsakowa.

Reklama

Psychoza Korsakowa, zwana również alkoholowym zespołem amnestycznym jest to trwałe, organiczne uszkodzenie mózgu w wyniku spożywania alkoholu w dużych ilościach. Charakteryzuje się problemami z procesem zapamiętywania i częstym wypełnianiem luk pamięciowych nieprawdziwymi zdarzeniami.

Kryteria rozpoznawcze psychozy Korsakowa: 

  1. Upośledzenie pamięci, które przejawia się zaburzeniami związanymi z pamięcią świeżą dotyczącą nowego materiału, które utrudniają codzienne funkcjonowanie oraz ze zmniejszoną zdolnością przypominania sobie dawnych doświadczeń.
  2. Wykluczenie defektu pamięci bezpośredniej, zaburzeń świadomości i zaburzeń koncentracji uwagi oraz globalnego otępienia.

W mechanizmie powstawania choroby istotną rolę odgrywa przewlekły niedobór witaminy B1. Zdiagnozowane zostają neuropatologiczne zapalno-zwyrodnieniowo-krwotoczne zmiany w układzie nerwowym w obwodach Pepeza, odpowiedzialnych za proces zapamiętywania. Skutkiem jest upośledzone zapamiętywanie. Problem stanowią nawet rozmowy odbyte parę minut wcześniej, ponieważ chory ich nie pamięta. Luki w pamięci pacjenci wypełniają zdarzeniami, które miały miejsce przed wystąpieniem choroby lub wydarzeniami, które nie miały miejsca. W przeciwieństwie do zaburzeń związanych z zapamiętywaniem w miażdżycy, chorzy z psychozą Korsakowa są krytyczni wobec kalectwa, ponieważ „nie pamiętają, że nie nie pamiętają”.

 fot. pantherstock

Podobne zmiany jak w psychozie Korsakowa można zauważyć w encefalopatii Wernickego, jednak nasilenie zaburzeń jest większe. Można zauważyć: -

  • zmiany otępienne,
  • objawy polineuropatii są nasilone i obejmują nerwy czaszkowe, 
  • wysoką śmiertelność wśród chorych.

Ze względu na wspólne podłoże powstawania tych schorzeń obie te choroby nazywane są zespołem Wernickego i Korsakowa.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Marek Jarema. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze