Zaloguj
Reklama

Przemijające napady niedokrwienne mózgu

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Diagnoza
Fot. iStock
Diagnoza
(4)

Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) to epizod okresowego ubytku czynności danego obszary mózgowia spowodowany niedokrwieniem. Zazwyczaj dotyczy jednego obszaru unaczynienia o.u.n.

Reklama

Niedokrwienie trwa krócej niż 24 godziny, jednak znaczna większość, bo nawet 85% nie trwa dłużej niż godzinę. Przyczyny powstawania napadów niedokrwiennych w dalszym ciągu nie są do końca poznane. Przypuszcza się, że powodem są mikrourazy tętniczo-tętnicze oraz zatory pochodzące z jam serca. Rocznie napad niedokrwienny dotyka 69/100 000 kobiet i 105/100 000 mężczyzn. Średni wiek wystąpienia napadu to 72 lata.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka TIA. Incydent napadu niedokrwiennego mózgu siedmiokrotnie zwiększają ryzyko udaru mózgu. W ciągu roku od incydentu u 12% chorych występuje udar, a w ciągu 5 lat – aż u 33%. W około 75-85% przypadków dominują objawy z dorzecza tętnic szyjnych. Zazwyczaj występują one w czasie dnia.
 fot. pantherstock

Charakterystyczne objawy to zespół wzrokowo-piramidowy, parestezje oraz zespół twarzowo-mięśniowy. Rzadziej występują: niedowład, niedowidzenie połowiczne jednoimienne a także inne zaburzenia czynności korowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Źródło: Neurologia. Redakcja naukowa: Wojciech Kozubski, Paweł Liberski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

Reklama
(4)
Komentarze