Zaloguj
Reklama

Nie ignoruj zawrotów głowy - początki chorób neurologicznych

Współautorzy: Członkowska A., Zawroty głowy w praktyce neurologa- diagnostyka i leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny 2008
Kozubski W., Liberski P., Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
Adams an Voctor’s Principles of Neurology, Ropper A.H., Brown R.H., 2005
Załamanie, depresja
Fot. ojoimages
Załamanie, depresja
(4)

Zawroty głowy są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów po pomoc do lekarza.

Reklama

Zazwyczaj nie są one groźne, ale czasami mogą być symptomem głęboko ukrytej choroby neurologicznej. Trafna diagnoza poważnej choroby wymaga poprawnej weryfikacji tego objawu jakim są zawroty głowy.

Jak często występują zawroty głowy?

W świetle różnych danych zawroty głowy występują nawet u 20 – 30% zdrowych ludzi w wieku 18-60 lat. 7-10% tej populacji skarży się na nawracające epizody zawrotów głowy, częstość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem. Wśród populacji chorych po 65 r.ż. częstość zgłaszania tej dolegliwości wynosi od 30 do 50%, co stawia ją na trzecim miejscu pośród najczęstszych przyczyn konsultacji medycznych.

Przyczyny zawrotów głowy

Podłoże zawrotów głowy często może być prozaiczne, związane głównie ze stylem naszego życia. Brak snu, błędy dietetyczne, zbyt szybkie tempo życia i stres – wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do wystąpienia zawrotów głowy. Jednakże częstsze, powtarzające się występowanie tego problemu może być przejawem pewnych toczących się w organizmie procesów chorobowych i wymaga skonsultowania się z lekarzem.

Ze względu na zgłaszane przez pacjentów charakterystyczne objawy zawroty głowy można podzielić na dwie grupy.

  1. Układowe zawroty głowy – chorzy odczuwają wirowanie otoczenia lub własnego ciała (złudzenie ruchu), uczucie chwiania się lub upadania na jedną stronę, zapadania się. Ta grupa chorych jest w stanie dość szczegółowo opisać swoje dolegliwości
  2. Nieukładowe zawroty głowy – chorzy skarżą się na niepewność, „zawroty w głowie”, „zamglenia w głowie”, niepewność chodu, wrażenie chodzenia po falującym podłożu, wacie. Pacjenci często nie są w stanie szczegółowo sprecyzować swoich dolegliwości.
     

fot. ojoimages

 

Najczęstszą przyczyną układowych zawrotów głowy są zaburzenia błędnikowe, należą do nich np. zapalenie błędnika, toksyczne uszkodzenia błędnika powodowane przez zatrucie etanolem, lekami itp., choroba Meniere’a, choroba lokomocyjna.

Wyróżnić można także źródła pozabłędnikowe zawrotów głowy, do których należą m.in.: udary niedokrwienne, padaczka, migrena, guzy mózgu, stwardnienie rozsiane czy zawroty psychogenne.

Diagnostyka zawrotów głowy

Najważniejsze dla postępowania terapeutycznego w przypadku zawrotów głowy jest ustalenie ich przyczyny. Nieodzowną częścią procesu diagnostycznego, dzięki której udaję się najczęściej ustalić prawdziwą przyczynę problemu, jest prawidłowo zebrany wywiad lekarski i badanie fizykalne chorego. Lekarz dysponuje szerokim wachlarzem badań diagnostycznych, którym może się dodatkowo posłużyć, należą do nich np. badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny itp), badania laboratoryjne czy czynnościowe.

W zależności od przyczyny stosuje się odpowiednie leczenie.

Powikłania

Samo występowanie zawrotów głowy niesie ze sobą duży dyskomfort dla chorego, ale może także powodować daleko idące konsekwencje jeśli oczywiście nie zareagujemy na czas i nie wdrożymy odpowiedniego leczenia. Najpoważniejsze komplikacje można zaobserwować wśród grupy chorych w starszym wieku, gdzie występowanie zawrotów głowy może prowadzić do zaburzeń równowagi i upadków a w konsekwencji złamań patologicznych kości. Prawidłowe leczenie zawrotów głowy ma zatem szczególne znaczenie w grupie osób chorych np. na osteoporozę.

Reklama
(4)
Komentarze