Zaloguj
Reklama

Najczęściej występujące następstwa udaru niedokrwiennego mózgu

RTG mózgu, rentgen
Fot. Shutterstock
RTG mózgu, rentgen
(3)

Udar mózgu może wywoływać szereg różnych następstw. Nigdy nie należy ich bagatelizować. W większości przypadków mają one znaczący wpływ na sprawne i samodzielne funkcjonowanie chorego. Następstwa te są zależne od stanu zdrowia pacjenta przed udarem a także od topografii i wielkości ogniska niedokrwiennego.

Reklama

Do najczęściej spotykanych następstw zaliczamy:

Niepełnosprawność i kalectwo poudarowe, które obejmuje różnego rodzaju zaburzenia ruchowe.  Pojawiają się niedowłady (osłabienie siły mięśniowej), drżenie mięśni, problemy z utrzymaniem równowagi, z pionizacja ciała oraz chwiejność na kończynach dolnych. Pacjenci nie są w stanie utrzymać w ręce przedmiotu. Bardzo powszechnie jest wzmożone napięcie mięśniowe oraz zaburzenia czucia głębokiego. Bardzo często pacjenci skarżą się na różnego rodzaju bóle, które są trudne do zlokalizowania i opisania ale bardzo utrudniają normalne funkcjonowanie.

Otępienie poudarowe

Diagnozowane jest najczęściej do trzech miesięcy po przebytym udarze. Zauważalne są u chorego problemy ze skupieniem uwagi, bark orientacji w terenie, problemy ze wzrokiem, wycofanie i wiele innych. W większości przypadków nie stwierdza się zaburzeń i problemów z pamięcią.

Afazję, która występuje jeśli dojdzie do uszkodzenia obszaru mózgu odpowiadającego za mowę. U pacjentów poudarowych zauważalne są następujące problemy: brak zdolności do wypowiadania pojedynczych słów, wyrazów oraz pełnych zdań, bełkotliwa i całkowicie niezrozumiała mowa, zaburzenia w rozumieniu mowy oraz połączenie tych zaburzeń. U chorych pojawiają się także w pisaniu, liczeniu oraz czytaniu nawet najprostszych treści.

fot. panthermedia

Zmiany psychiczne

Coraz częściej są spotykane u chorych z przebytym udarem mózgu. Wynikają one najczęściej z uszkodzeń (zniszczeń komórek nerwowych), które powstały na skutek udaru. Są one także wynikiem negatywnego podejścia/ nastawienia pacjenta do sytuacji, w której się znalazł w związku z długim pobytem w szpitalu, poczuciem braku samodzielności oraz konieczności opieki ze strony osób trzecich.

Następstwami psychicznymi udaru są m.in.:

  • depresja,
  • zmienność nastrojów,
  • apatia,
  • zmiany osobowości i inne.

Padaczka poudarowa dotyka niewielkiego odsetka pacjentów (ok. 10%) i dotyczy głównie pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Ognisko padaczkowe w większości przypadków umiejscowione jest w pobliżu tzw. blizny poudarowej. Pacjenci cierpią najczęściej na napady częściowe.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1) „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
    2) „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
    3) „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze