Zaloguj
Reklama

Wytyczne postępowania w przypadku pierwszego napadu padaczkowego w dorosłych

Wytyczne postępowania w przypadku pierwszego napadu padaczkowego w dorosłych
Fot. Pantherstock
(0)

Amerykańska Akademia Neurologii (The American Academy of Neurology) opublikowała nowe wytyczne dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia pierwszego nieprowokowanego napadu padaczkowego u dorosłych.

Reklama

Amerykańska Akademia Neurologii (The American Academy of Neurology) opublikowała nowe wytyczne dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia pierwszego nieprowokowanego napadu padaczkowego u dorosłych. Nowe rekomendacje pokrywają się z opisywanymi poprzednio: EEG powinno być rozważane jako część rutynowego postępowania diagnostycznego (poziom zaleceń B). Również neuroobrazowanie mózgu przy użyciu badania TK lub MRI powinno stanowić część rutynowej oceny pacjenta (poziom B). Badania laboratoryjne, w tym morfologia krwi, poziom glukozy, elektrolitów, punkcja lędźwiowa i panel toksykologiczny mogą być pomocne w przypadku konkretnych sytuacji klinicznych w zależności od wywiadu chorobowego, badania fizykalnego i neurologicznego, jednak brak jest wystarczających danych aby rekomendować ich wykonanie lub nie w rutynowym postępowaniu diagnostycznym u dorosłych w przypadku pierwszego nieprowokowanego napadu padaczkowego (poziom U).

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • Krumholz A, Wiebe S, Gronseth G, Shinnar S, Levisohn P, Ting T, Hopp J, Shafer P, Morris H, Seiden L, Barkley G, French J; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology; American Epilepsy Society. Practice Parameter: evaluating an ap

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze