Zaloguj
Reklama

Napady padaczkowe po urazach głowy

Wypadek drogowy
Fot. medforum
Wypadek drogowy
(4)

Napadem padaczkowym, określamy stan, w którym na skutek różnych nieprawidłowości dochodzi do nadmiernych wyładować bioelektrycznych w mózgu. Napad padaczkowy może obejmować niewielką, wyselekcjonowaną grupę komórek nerwowych (neuronów) w mózgu bądź może pojawić się w każdej, dużej grupie neuronów, co nazywamy ogniskiem padaczkowym.

Reklama

Na skutek różnego rodzaju urazów głowy (podczas wypadku komunikacyjnego, przy skoku do basenu, podczas bójki, przy upadku), może dojść do tzw. pourazowych napadów paczkowych. Nie zawsze pojawiają się one zaraz po urazie głowy, istnieje możliwość pojawienia się ich w okresie późniejszym. W przypadku podejrzenia możliwości wystąpienia napadu padaczkowego u osoby po urazie głowy należy wezwać pogotowie ratunkowe bądź przewieźć pacjenta do szpitala. Konieczna jest obserwacja chorego, przeprowadzenie badań oraz włączenie leczenia.

Podział napadów padaczkowych

Napady padaczkowe, które mogą wystąpić po urazach głowy, dzielimy na częściowe (częściowo proste lub częściowo złożone) oraz złożone (napady proste, którym towarzyszą zaburzenia świadomości).

Warto tutaj wymienić, grupę napadów wtórnych, które charakteryzują się objawami z ściśle określonego obszaru mózgu oraz uogólnionych, w której napad padaczkowy poprzedza napad nieświadomości. Napad padaczkowy najczęściej trwa od 1 do 3 minut i może pojawić się u pacjentów w każdym wieku (u dzieci, młodzieży, osób dorosłych a nawet starszych).

Podczas napadu u pacjenta dochodzi do naprężenia ciała, może dojść do upadku, towarzyszą mu drgawki (o różnym natężeniu), ślinotok, mowa staje się bełkotliwa i niezrozumiała, pacjent może zachowywać się w dziwny sposób (np. ubiera się po czym rozbiera) a co ważne może stracić cierpliwość. W przypadku osób chorujących na padaczkę, napad poprzedzają takie objawy jak niepokój, lękliwość, rozdrażnienie. U osób, które nie chorują na padaczkę a napad spowodowany jest urazem głowy, nie występują najczęściej objawy go  poprzedzające.   

Uraz głowy a napady padaczkowe

Różnego rodzaju urazy głowy są jednym z częstych powodów kalectwa bądź śmierci młodych dorosłych (przed 40tym rokiem życia). Przyczyną śmierci, są najczęściej uszkodzenia mózgu. Padaczka pourazowa zaliczana jest do dość często występujących powikłań po urazach głowy. Napad padaczkowy może wystąpić zaraz po urazie głowy, bądź po pewnym czasie (kilka godzin, dni lub tygodni).

Padaczka pourazowa nie rozwija się u osób z lekkimi uszkodzeniami mózgu a obejmuje ona osoby, u których doszło do uszkodzenia tkanki mózgowej (np. złamanie otwarte). W większości przypadków, mamy do czynienia z tzw. dużymi napadami, które związane są z obszarem pourazowego uszkodzenia, w sporadycznych przypadkach są to tzw. małe napady, z chwilową utratą przytomności.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów, u pacjentów po przebytych urazach głowy konieczna jest konsultacja lekarska.

Do tych objawów zaliczamy między innymi: bóle oczu, problemy z widzeniem, wahania nastroju, zawroty głowy, bóle głowy, mdłości. Konieczne jest w takiej sytuacji przeprowadzenie szczegółowych badań oraz włączenie leczenia (jeśli to będzie konieczne). Nie wolno czekać aż objawy ustąpią same.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze