Zaloguj
Reklama

Epileptyk na w-fie

Współautorzy: Zasady kwalifikacji lekarskiej uczniów z zaburzeniami i chorobami przewlekłymi do zajęć wychowania fizycznego, Wyd. Naukowe PWN
Gra w tenisa
Fot. ojoimages
Gra w tenisa
(5)

Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla dzieci w wieku szkolnym. Poprawia samopoczucie, pozwala rozładować negatywne emocje, zapobiega nadwadze i poprawia kontakty z rówieśnikami.

Reklama

Uczeń z padaczką ma prawo do zaspokojenia podstawowych potrzeb ruchowych, sprzyjających rozwojowi motorycznemu i społecznemu.

Kwalifikacja do zajęć wychowania fizycznego powinna być rozpatrywana indywidualnie w zależności od możliwości nadmiernej hiperwentylacji i zmęczenia, które mogą wywołać napad, a także ryzyka doznania urazu i zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci w trakcie napadu.

Obecnie uważa się, że dziecko z kontrolowaną farmakologicznie padaczką powinno być zachęcane do aktywności fizycznej. Zalecane sporty to pływanie, jazda konną, biegi i gry zespołowe. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego przemęczenia.

Nauczyciel wychowania fizycznego musi koniecznie zostać poinformowany o chorobie ucznia i znać zasady pierwszej pomocy w wypadku pojawienia się napadu.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze