Zaloguj
Reklama

Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego leczenia operacyjnego padaczki.

Autorzy: Spencer SS, Berg AT, Vickrey BG, Sperling MR et al.
Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego leczenia operacyjnego padaczki.
Fot. medforum
(0)

Celem badania przeprowadzonego przez autorów amerykańskich była ocena prospektywna danych dotyczących ilości napadów, niepokoju, depresji oraz jakości zycia po zabiegu operacyjnego leczenia padaczki. Do badania zakwalifikowano 396 pacjentów, spośród których 355 było obserwowanych przez co najmniej rok po zabiegu.

Reklama

Zabiegi chirurgiczne mające na celu resekcje ogniska padaczkorodnego w sposób znaczący prowadzą do znaczącej redukcji ilości napadów, szczególnie jeśli zabiegi dotyczyły stwardnienia płata skroniowego ( 77% jednorocznych remisji), w mniejszym stopniu w przypadkach resekcji neocortex ( 56% jednorocznych remisji). Zabiegi te miały stopniowy, ale znaczący wpływ na poprawę jakości życia pacjentów, ale niewielki efekt na depresję oraz niepokój.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology 2003; 61 (12) : 1680-5

Reklama
(0)
Komentarze