Zaloguj
Reklama

Wskaźniki wystąpienia kolejnych napadów w grupie dzieci po pierwszym niesprowokowanym napadzie

Autorzy: Redakcja serwisu
Wskaźniki wystąpienia kolejnych napadów  w grupie dzieci po pierwszym niesprowokowanym napadzie
Fot. Pantherstock
(5)

Celem badania przeprowadzonego przez autorów amerykańskich była ocena ryzyka wystąpienia kolejnych napadów po pierwszym niesprowokowanym napadzie w dzieciństwie.

Reklama

Badaniem objęto 407 dzieci; wszyscy pacjenci byli obserwowani przez okres średnio 9,6 lat od momentu pierwszego napadu. Ryzyko kumulacyjne wystąpienia kolejnych napadów wynosiło 29%, 37%,43% i 46% w pierwszym, drugim, piątym i dziesiątym roku obserwacji. Po drugim napadzie czynniki związane ze zwiększonym ryzykiem nawrotów napadów to etiologia objawowa oraz pojawienie się drugiego napadu do sześciu miesięcy od pierwszego. Ponieważ większość pacjentów, którzy doświadczyli drugiego napadu miało także kolejne napady, ze względów epidemiologicznych uzasadnione jest rozpoznanie padaczki po drugim w życiu napadzie

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ann Neurol 2000; 48(2) : 140-7

Reklama
(5)
Komentarze