Zaloguj
Reklama

Porównanie przebiegu padaczki po zabiegu kalozotomii u pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta oraz z dodatnim lub ujemnym wywiadem dotyczącym zespołu Westa.

Autorzy: Kwan SY, Lin JH, Wong TT, Chang KP et al.
Porównanie przebiegu padaczki po zabiegu kalozotomii u pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta oraz z dodatnim lub ujemnym wywiadem dotyczącym zespołu Westa.
Fot. Pantherstock
(5)

Celem badań była ocena wpływu zespołu Westa na przebieg pooperacyjny ( ilość napadów) u pacjentów z zespołem Lennoxa- Gastatuta.

Reklama

Badaniem objęto 74 pacjentów z zespołem Lennoxa- Gastauta poddanych zabiegowi przedniej kalozotomii. Wszyscy byli obserwowani przez co najmniej 4 lata po zabiegu. Z całej grupy 21 pacjentów miało w wywiadzie zespół Westa. Nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy w ilości pacjentów obu grup ( to jest z dodatnim wywiadem w kierunku zespołu Westa i z wywiadem ujemnym), u których zarejestrowano skuteczność zabiegu kalozotomii wyrażoną w ponad 50% redukcji ilości napadów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Seizure 2006; 15(7) : 552- 7

Reklama
(5)
Komentarze