Zaloguj
Reklama

Padaczka

Diagnoza
Fot. iStock
Diagnoza
(5)

Efektem działania patologicznej czynności pewnych komórek mózgu są napady padaczkowe.

Reklama

Drgawki padaczkowe mogą wystąpić na każdym etapie życia, niezależnie od wieku, choć jak wskazują badania, częściej pojawiają się one we wcześniejszych okresach życia człowieka. Padaczka to schorzenie wieloczynnikowe. Dużą rolę odgrywają w jej przebiegu zmiany powstałe w mózgu jak również czynniki zewnętrzne będące przyczyną napadu drgawek.

Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa sklasyfikowała objawy wg następujących kryteriów:

  • napady częściowe z objawami prostymi oraz z objawami złożonymi,
  • napady uogólnione,
  • napady jednostronne,
  • napady niesklasyfikowane.

Przy diagnozowaniu padaczki ważne są objawy pacjenta, wywiad rodzinny w kierunku występowania tego schorzenia, badanie EEG, badanie RTG czaszki, badanie poziomu cukru, wapnia oraz fosforu. W przypadkach niepewnych lekarz może zalecić również tomografię komupterową głowy. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Padaczki i niektóre inne choroby napadowe” A. Dowżenko {w:] „Neurologia kliniczna” pod red. A. Dowżenki, I. Walda, A. Członkowskiej, Warszawa 1980

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze