Zaloguj
Reklama

Padaczka skroniowa – jednostronne a obustronne zmiany hipometaboliczne

Autorzy: Eun Yeon Joo; Eun Kyung Lee; Woo Suk Tae; Seung Bong Hong
Padaczka skroniowa – jednostronne a obustronne zmiany hipometaboliczne
Fot. Pantherstock
(0)

Dość często u pacjentów z padaczką skroniową (TLE) spotyka się w badaniach czynnościowych obustronne zmiany hipometaboliczne (BTH) w przyśrodkowych częściach płatów skroniowych. W celu poznania tego zjawiska przeprowadzono badanie uwzgledniając wystepowanie zmian jedno - lub obustronnych .

Reklama

Dość często u pacjentów z padaczką skroniową (TLE) spotyka się w badaniach czynnościowych obustronne zmiany hipometaboliczne (BTH) w przyśrodkowych częściach płatów skroniowych.

Badanie zostało przeprowadzone w celu bliższego poznania tego zjawiska i porównania względem siebie pacjentów z padaczką skroniową pod kątem występowania zmian jedno- (UTH) bądź obustronnych (BTH) o charakterze hipometabolicznym. W badaniu wzięło udział 95 pacjentów z TLE, z których 87 poddano zabiegowi operacyjnemu. U każdego pacjenta analizowano typy napadów, międzynapadowe i śródnapadowe zapisy EEG, obraz MRI, wyniki w teście Wady oraz ocenę testów neuropsychologicznych. Wyniki z PET były sprawdzane przez specjalistów. Następnie pacjentów podzielono na dwie grupy, ze stwierdzonym UTH (n=59) lub BTH (n=36).

Analiza dowiodła, że u pacjentów z UTH znacznie częściej występuje aura i jednostronne ruchy dystoniczne. Podczas, gdy u pacjentów z BTH znacznie częściej stwierdza się obustronne zmiany w EEG śródnapadaowym o nieustalonej stronie wyjścia oraz obustronne iglice stwierdzane międzynapadowo. Co więcej, u pacjentów z BTH znamiennie częściej i obustronnie, pozytywnie wypadał test Wady oraz stwierdzano istnienie zmian w obrębie istoty białej obu płatów skroniowych. U wszystkich pacjentów z UTH i z obustronnymi zmianami w standardowym zapisie EEG wykazano jednostronny początek napadów w EEG z powierzchni kory mózgowej. Wyniki leczenia neurochirurgicznego pacjentów z obu grup były zbliżone, jednakże aż u 22% (n=8) z BTH zabiegu nie przeprowadzono.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Neurol. 2004;61:1074-1078.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze