Zaloguj
Reklama

Padaczka- ja często występuje?

Współautorzy: P. Liberski, Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
Młoda kobieta
Fot. ojoimages
Młoda kobieta
(0)

Padaczka nie jest jednostką chorobową, lecz zespołem objawów somatycznych, psychopatologicznych i wegetatywnych, które mogą pojawić się na różnorakim podłożu zmian morfologicznych i metabolicznych mózgu.

Reklama

Warunkiem rozpoznania padaczki jest powtarzalność napadów. Przyjmuje się, że wystąpienie dwóch napadów,bez uchwytnej przyczyny daje podstawę do postawienie diagnozy. Wskaźnik rozpowszechnienia epilepsji w Polsce wynosi 1000 /100 000, czyli około 1 %, natomiast wskaźnik zachorowalności to 60 nowych rozpoznań na 100 000 osób na rok. Biorąc pod uwagę wystąpienie tylko jednego napadu padaczkowego w ciągu całego życia to około 8% całego społeczeństwa. Z tego u 10% napady będą się powtarzać.

Zachorowalność na padaczkę jest nieco większa u mężczyzn niż u kobiet i wyraźnie większa u dzieci oraz osób po 65 roku życia. W tym okresie współczynnik zachorowalności wzrasta wraz z wiekiem pacjenta i po 75 roku życia wynosi 1500 na 100 000 na rok.

Główną przyczyną tego wzrostu są zmiany naczyniowe i zwyrodnieniowe mózgu, pojawiające się w podeszłym wieku. Te dane liczbowe wskazują ze padaczką jest najczęściej występującą chorobą neurologiczną, a liczbę chorych w Polsce szacuje się na 300-400 tysięcy. Umieralność osób z padaczką jest dwukrotnie wyższa niż w ogólnej populacji, zwłaszcza u chorych w wieku 40-50 lat i prze 1 rokiem życia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze