Zaloguj
Reklama

Padaczka a sukcesy szkolne dziecka

Padaczka a sukcesy szkolne dziecka
Fot. ojoimages
(5)

Dzieci matek zażywających leki gorzej się uczą.

Reklama

Od pewnego czasu wiadomo, że zażywanie leków przeciwpadaczkowych w czasie ciąży grozi wystąpieniem u potomka problemów z funkcjonowaniem poznawczym, zaburzeń zachowania, wad wrodzonych i upośledzenia umysłowego. Lisa Forsberg z Instytutu Karolinska w Sztokhomie i współpracownicy poddali niedawno analizie ponad tysiąc przypadków dzieci narodzonych w Szwecji w latach 1973 – 1986.

Zgodnie publikacją w internetowym numerze czasopisma „Epilepsia” z 3 listopada przyjmowanie przez matkę kilku różnych leków przeciwpadaczkowych okazało się zwiększać ryzyko niezdania egzaminu kończącego naukę w szkole w wieku 16 lat. Terapia oparta o jedno lekarstwo nie wiązała się z takim zagrożeniem. Nawet dzieci matek z padaczką, które w czasie ciąży nie przyjmowały żadnego leku, rzadziej zdawały egzamin z wyróżnieniem.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze