Zaloguj
Reklama

Oddziaływania rehabilitacyjne u chorych po udarze mózgu

Pobyt w szpitalu
Fot. Panthermedia
Pobyt w szpitalu
(4)

U pacjentów po przebytym udarze mózgu dominują zaburzeniu neurologiczne.

Reklama

Leczenie i rehabilitacja zależy w dużej mierze od współwystępujących schorzeń innych narządów. Poza monitorowaniem stanu pacjenta ważne jest również wczesne jego uruchamianie. Dzięki temu zapobiec można wielu powikłaniom, takim jak powstanie zakażeń, odleżyn czy przykurczy mięśniowych.

Wczesna rehabilitacja powinna być wdrożona już na oddziale udarowym a w przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny, zaleca się wprowadzenie rehabilitacji biernej. Pomoże to w profilaktyce przykurczy jak również zmniejszy dolegliwości bólowe po późniejszym uruchomieniu pacjenta.

Po pierwszej fazie leczenia należy stworzyć indywidualny program rehabilitacji dla danego pacjenta, jednak odzyskanie poprzedniej sprawności zależne jest od wielu innych czynników.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Rekomendacje dla postępowania w udarze mózgu.” European Stroke Initiative (EUSI) w imieniu European Stroke Council (ESC), European Neurological Society (ENS), European Federation of Neurological Societies (EFNS), Cerebrovascular Diseases, Tom 10, Suppl. 3, 2000

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze