Zaloguj
Reklama

Niekorzystny wpływ leków przeciwpadaczkowych na gęstość mineralną kości u dzieci

Autorzy: Babayigit A, Dirik E, Bober E, Cakmakci H.
Niekorzystny wpływ leków przeciwpadaczkowych na gęstość mineralną kości u dzieci
Fot. Pantherstock
(0)

W niniejszym badaniu próbowano sprawdzić, czy przyjmowanie takich leków przeciwpadaczkowych, jak: kwas walproinowy, karbamazepina i okskarbazepina ma istotny wpływ na zmiany metabolizmu kostnego u dzieci.

Reklama

W tym celu oznaczano, po wcześniejszym pobraniu próbek krwi, poziomy jonów wapnia, jonów fosforanowych, fosfatazy alkalicznej, parahormonu oraz 25-hydroksy witaminy D. Gęstość mineralną kości (BMD) mierzono wykorzystując metodę dwuwiązkowej absorpcjometrii Rtg (Dual Energy X-ray Absorptiometry – DXA). W badaniu uczestniczyły dwie grupy: 68 osobowa dzieci z padaczką idiopatyczną (23 młodych pacjentów leczono karbamazepiną, 31 kwasem walproinowym i 14 okskarbazepiną) poddanych obserwacji przez co najmniej rok oraz 30-osobowa grupa kontrolna, składająca się z dzieci zdrowych.

Wykazano, że w grupie leczonej lekami przeciwpadaczkowymi poziom osoczowy fosfatazy alkalicznej był wyższy w porównaniu z grupą kontrolną. Również wskaźnik BMD u pacjentów z padaczką był znamiennie niższy niż w grupie dzieci zdrowych. Otrzymane wyniki wskazują na to, że przewlekłe stosowanie u dzieci takich leków przeciwpadaczkowych, jak: kwas walproinowy, karbamazepina i okskarbazepina może mieć negatywny wpływ na stopień mineralizacji tkanki kostnej.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatr Neurol. 2006 Sep;35(3):177-181.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze