Zaloguj
Reklama

Napięciowe bóle głowy-charakterystyczne objawy i leczenie

Współautorzy: P. Liberski, Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
Załamanie
Fot. ojoimages
Załamanie
(5)

Ból głowy o charakterze napięciowym jest najczęściej występującym rodzajem bólu głowy. Częstość występowania w populacji sięga 20-40%. Choroba zwykle dotyka osoby w wieku dorosłym, częściej zdarza się u kobiet.

Reklama

Napięciowy ból głowy to rodzaj samoistnego bólu o charakterze nienapadowym. Pojawia się stosunkowo regularnie i obejmuje obustronnie okolice czołową, skroniową, ciemieniową i czasami i potyliczną. Ból ma charakter ściskający lub rozpierający i narasta w czasie dnia.

Bardzo rzadko towarzyszą mu objawy dodatkowe takie jak mdłości, które pojawić się mogą w postaci przewlekłych bólów głowy o charakterze napięciowym. Incydenty bólowe pojawiają się epizodycznie i trwają od 30 min do 7 dni.

Dyskomfort w postaci bólu pojawia się najczęściej bez uchwytnej przyczyny, jednak do czynników prowokujących zaliczyć można:

  • napięcie emocjonalne -palenie papierosów
  • głód
  • brak snu
  • przegrzanie
  • alkohol

U 30-80% chorych stwierdza się wzmożone napięcie mięśni karku i kręgosłupa głównie w odcinku szyjnym. Podczas długotrwałych epizodów bólowych wśród pacjentów zauważane są stany obniżonego nastroju wraz z lękiem. Leczenie farmakologiczne obejmuje stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W postaci przewlekłej dodatkowo wdrażane są leki przeciwlękowe i przeciwdepresyjne. Skuteczną metodą zapobiegania i łagodzenia stanów bólowych jest higieniczny tryb życia.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze