Zaloguj
Reklama

Komu przysługuje dostęp do leczenia bólu? Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia

Autorzy: Edyta Bańcyr
Ból pleców
Fot. medforum
Ból pleców
(0)

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że w sytuacjach, w których pacjenci cierpiący na choroby nowotworowe mają utrudniony dostęp do leczenia bólu, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Reklama

Każda osoba kontaktująca się z Biurem otrzymuje niezbędne informacje, jakie kroki powinna podjąć w danej sytuacji oraz jakie przysługują jej środki prawne, a w sytuacji tego wymagającej podejmowane są czynności wyjaśniające daną kwestię. Najszybszą formą kontaktu jest telefon na numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii – 800 – 190 – 590, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 21:00.
 
W sytuacji, gdy otrzymane informacje co najmniej uprawdopodabniają naruszenie praw pacjenta, Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające. W zakresie leczenia bólu przedmiotem takiego postepowania może być np. naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej lub prawo do poszanowania intymności i godności, które obejmuje także prawo pacjenta znajdującego się w stanie terminalnym do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 
Ponadto w związku z wejściem w życie na początku tego roku tzw. pakietu onkologicznego, Rzecznik Praw Pacjenta zauważając problem leczenia bólu w przebiegu choroby nowotworowej u pacjentów, w kwietniu br. wystąpił m.in. do Ministerstwa Zdrowia w tej kwestii. Rzecznik uważa za zasadne włączenie do pakietu onkologicznego zapisów dotyczących leczenia bólu w przebiegu choroby nowotworowej u wszystkich pacjentów.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze