Zaloguj
Reklama

Czy jedzenie może być przyczyną wystąpienia padaczki?

Współautorzy: Sidor K., Horwat A., Padaczki odruchowe u dzieci, Nowa pediatria 2001
Kozubski W., Liberski P., Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
Śniadanie
Fot. ojoimages
Śniadanie
(0)

Padaczka jest chorobą przewlekłą i objawia się napadami o różnym przebiegu i charakterze.

Reklama

Zazwyczaj występują w trudnym do przewidzenia momencie, jednak istnieje szereg czynników, które mogą wywołać napad padaczkowy.

Zwykle są to:

  • infekcje
  • bodźce świetlne
  • brak snu
  • podenerwowanie
  • alkohol i inne substancje chemiczne

Oprócz wymienionych czynników możliwe jest wywołanie napadu poprzez zadziałanie bodźców smakowych i węchowych. Ten rodzaj padaczki nazwany jest padaczką odruchową. Stanowi ona 5% wszystkich padaczek i występuje głównie u dzieci. Jej napady prowokowane są przez ściśle określone bodźce czuciowe, zmysłowe lub psychiczne.

Napady padaczkowe o charakterze odruchowym mogą być częściowe lub uogólnione. Padaczka wywołana jedzeniem jest bardzo rzadką formą padaczki odruchowej. Napady są zazwyczaj częściowe i mogą pojawiać się na początku, w trakcie lub na końcu posiłku. Trwają od kilku sekund do kilku minut.

Często towarzyszą im ruchy tułowia i opadanie głowy. W zapisie EEG występują zmiany zlokalizowane w okolicy skroniowej środkowej i ciemieniowej oraz skroniowo-potylicznej. Dodatkowo przyjmuje się, że napad padaczkowy może być wywołany pokarmem, który ma właściwości alergenne lub zawiera substancje słodzącą – aspartam.

Reklama
(0)
Komentarze