Zaloguj
Reklama

Zwrot kosztów związanych z uszczerbkiem na zdrowiu

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.)
Stetoskop
Fot. Pantherstock
Stetoskop
(5)

W przypadku kiedy poszkodowany dozna uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jego uprawnienie do dochodzenia naprawienia szkody, zgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego,  ulega rozszerzeniu na wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Reklama

Poszkodowany ma prawo żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, a ten powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Jeżeli zaś poszkodowany stał się inwalidą, może również domagać się zapłaty sumy potrzebnej na pokrycie kosztów przygotowania się do innego zawodu.

Uprawnienie wynikające z ujętego w powyższym przepisie zwrotu „wszelkie wynikłe z tego powodu koszty” oznacza możliwość dochodzenia wszystkich uzasadnionych okolicznościami wydatków, niezależnie od ich rozmiaru. Należy w tym miejscu podkreślić, iż muszą to być koszty obiektywnie konieczne, a nie uzasadnione jedynie w mniemaniu poszkodowanego.

Dla przykładu warto dodać, że naprawienie szkody obejmować może pokrycie nie tylko kosztów leczenia, czy rehabilitacji, ale także dojazdów do placówek medycznych, opieki sprawowanej przez osoby bliskie i ich odwiedzin w szpitalu, a nawet zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb chorego.

Żądanie zapłaty sumy potrzebnej na pokrycie kosztów przygotowania się do innego zawodu wysunąć można w sytuacji, gdy dotychczasowe kwalifikacje uniemożliwiają wykonywanie pracy w charakterze, który im odpowiadaja.

 

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(5)
Komentarze