Zaloguj
Reklama

Padaczka skroniowa – spojrzenie na podłoże patologiczne schorzenia

Autorzy: lek. med. Cezary Szary
Ból głowy
Fot. Pantherstock
Ból głowy
(4)

Padaczka wywodząca się z płatów skroniowych, zwana w skrócie „skroniową” – TLE (temporal lobe epilepsy), została zdefiniowana w roku 1985 przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE-The International League Against Epilepsy).

Reklama

W definicji wyróżnia się dwa główne podtypy TLE, pierwszy tzw. MTLE – medial temporal lobe epilepsy, w której zmiany lokalizują się w obrębie kompleksu hipokampa (najczęściej jest to tzw. stwardnienie centralno-skroniowe - MTS) oraz formę „non-MTLE”, czyli padaczkę skroniową wywodzącą się z obszarów kory nowej płata skroniowego (zwykle spotyka się w tym przypadku dobrze zróżnicowany guz, malformacje naczyniowe lub zaburzenia rozwojowe kory mózgowej). Klinicznie charakteryzuje się ona występowaniem (pojedynczych lub w kombinacjach) napadów częściowych prostych, częściowych złożonych i wtórnie uogólnionych. TLE należy do form najczęściej rozwijających się w wieku dojrzałym. Ponadto to właśnie TLE jest najczęstszym wskazaniem do leczenia neurochirurgicznego, gdyż w większości przypadków leczenie farmakologiczne tej postaci padaczki nie daje pożądanych efektów.

W takich sytuacjach klinicznych mówi się o tzw. padaczce lekoopornej (MRE - medically refractory epilepsy). Choć nie ma powszechnie przyjętej definicji MRE (istnieje ich co najmniej kilka), to zwykle rozpoznaje się ją wówczas, gdy mimo stosowania optymalnego leczenia za pomocą wprowadzonych kolejno dwóch lub większej liczby leków przeciwpadaczkowych, nie dochodzi do poprawy jakości życia pacjenta i należytej kontroli napadów. U jej podłoża leży wiele czynników. Najważniejszą rolę wydają się jednak odgrywać: predyspozycje genetyczne pacjenta, podłoże neuropatologiczne padaczki oraz rodzaj występującej patologii kanałów sodowych. Według szacunków epidemiologicznych w Polsce takich pacjentów może być nawet ponad 100 tys. (25-30% chorych na padaczkę) [1]. Z czego znaczną ich część stanowią właśnie pacjenci z TLE. Ogólnie przyjmuje się, iż około połowa chorych z MRE powinna być kwalifikowana do leczenia neurochirurgicznego [1].

Padaczka skroniowa - podłoże patologiczne

Podłoże patologiczne najczęściej występującej postaci padaczki lekoopornej.

W ostatnich latach osiągnięto znaczne postępy w leczeniu chorych z TLE. Dokonano tego w znacznej mierze dzięki wprowadzeniu do diagnostyki neuroobrazowej nowych technik, których zadaniem jest identyfikacja ogniska padaczkorodnego. Dzięki konfrontacji otrzymanych w ten sposób wyników z danymi z wywiadu, badania przedmiotowego i badania EEG, określa się tzw. strefę padaczkorodną. Jej lokalizacja nie zawsze jednak odpowiada znalezionej w MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) zmianie patologicznej. Kwalifikując pacjenta do leczenia operacyjnego padaczki na wstępie należy posługiwać się metodami diagnostyki klasycznej, czyli: badaniem klinicznym, elektroencefalograficznym i MRI.

Padaczka skroniowa - protokół padaczkowy

W tym celu wykonuje się badanie MRI z wykorzystaniem tzw. protokołu padaczkowego. Polega ono na zastosowaniu metody obrazowania o wysokiej rozdzielczości, wykorzystującej techniki optymalizujące wykrywanie niewielkich zmian padaczkorodnych. Uzyskuje się obrazy zarówno T1-, jak i T2-zależne. Stosuje się również obrazowanie w sekwencji FLAIR (Fluid-Attenuated Inversion Recovery), które odznacza się osłabieniem sygnału w przypadku występowania zmian o dużej zawartości płynu mózgowo-rdzeniowego. Bardzo istotne jest także wykonanie badań w skośnych płaszczyznach wieńcowych,  prostopadłych do długiej osi hipokampa. Pozwala to na wykonanie rekonstrukcji 3D hipokampa, umożliwiającej dokładną ocenę jego objętości.

fot. panthermedia

Mimo, iż protokół padaczkowy pozwala na wykrycie zmian epileptogennych z bardzo dużą czułością, to jednak wciąż u około 30-40% chorych kwalifikowanych do leczenia chirurgicznego nie udaje się uwidocznić żadnych nieprawidłowości [2]. I właśnie dlatego dąży się do znalezienia metod uzupełniających, obrazujących zmiany patologiczne w mózgu w sposób czynnościowy. Na dzień dzisiejszy najszersze uznanie znalazły badania: pozytronowej tomografii emisyjnej (PET - Positron Emission Tomography), technika SISCOM (Subtraction SPECT co-registered to MRI), czyli subtrakcyjna SPECT korejestrowana z MRI oraz spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS - Magnetic Resonance Spectroscopy). Właśnie dzięki tym metodom coraz więcej udaje się wyjaśnić, jeśli chodzi o podłoże patologiczne padaczek, a w szczególności TLE. Poniżej, na podstawie kilku badań przeprowadzonych w ostatnich miesiącach, zostanie omówione aktualne spojrzenie na podłoże patologiczne padaczki skroniowej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • Dr n. med. Ilona Kopyta

Źródło tekstu:

 • 1) Wypych M, Andrzejczak-Sobocińska A, Tomalka J,  Padaczka lekooporna - kryteria rozpoznania i leczenie, Terapia 2005 (październik).
  2) Elson L. So, Role of neuroimaging in The management of seizure disorders, Mayo Clinic Proc. 2002; 77:1251-1264.
  3) Bonilha L, Kobayashi E, Rorden C, Cendes F, Li LM. Medial temporal lobe atrophy in patients with refractory temporal lobe epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003;74:1627–1630. 
  4) Bernasconi N, Bernasconi A, Caramanos Z, Antel SB, Andermann F, Arnold DL. Mesial temporal damage in temporal lobe epilepsy: A volumetric MRI study of the hippocampus, amygdala and parahippocampal region. Brain. 2003;126:462–469.
  5) Bernasconi N, Andermann F, Arnold DL, Bernasconi A. Entorhinal cortex MRI assessment in temporal, extratemporal, and idiopathic generalized epilepsy. Epilepsia. 2003;44:1070–1074.
  6) Bartolomei F, Khalil M, Wendling F, Sontheimer A, Regis J, Ranjeva JP, Guye M, Chauvel P. Entorhinal cortex involvement in human mesial temporal lobe epilepsy: An electrophysiologic and volumetric study. Epilepsia. 2005;46:677–687.
  7) Gonçalves Pereira PM, Insaustid R, Artacho-Pérulad E, Salmenperäe T, Kälviäinene R, Pitkänen A. MR Volumetric Analysis of the Piriform Cortex and Cortical Amygdala in Drug-refractory Temporal Lobe Epilepsy. AJNR Am J Neuroradiol 2005;26:319–332
  8) Seidenberg M, Kelly KG, Parr ish J, Geary E, Dow C, Rutecki P, Hermann B. Ipsilateral and Contralateral MRI Volumetric Abnormalities in Chronic Unilateral Temporal Lobe Epilepsy and Their Clinical Correlates. Epilepsia 2005;46:420–430
  9) Bonilha L, Rorden C, Castellano G, Cendes F, Li LM. Voxel-based Morphometry of the Thalamus in Patients with Refractory Medial Temporal Lobe Epilepsy. Neuroimage 2005;25:1016–1021
  10) Suzanne G. Mueller, Kenneth D. Laxer, Nathan Cashdollar, Shannon Buckley, Crystal Paul, and Michael W. Weiner. Voxel-based Optimized Morphometry of Gray and White Matter in Temporal Lobe Epilepsy with and without Mesial Temporal Sclerosis (MTS). Epilepsia Volume 47 - May 2006

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze