Zaloguj
Reklama

Padaczka a leczenie chirurgiczne

Mózg
Fot. Panthermedia
Mózg
(4)

W przypadku większości pacjentów, padaczka leczona jest za pomocą środków farmakologicznych. W przypadku około 3% pacjentów z epilepsją konieczne jest leczenie chirurgiczne.

Reklama

Diagnostyka przedoperacyjna wymaga przeprowadzenia dużej ilości badań w wyspecjalizowanych ośrodkach. Jednym z zasadniczych wskazań do leczenia chirurgicznego jest postać lekooporna padaczki (tj. w sytuacji, gdy osoba chora ma więcej niż 1 napad wtórnie uogólniony i do 3 napadów częściowych w przeciągu miesiąca przy regularnym stosowaniu leków nowej generacji).

W niektórych przypadkach konieczny jest zabieg operacyjny, który przeprowadzany jest na mózgu chorego. Celem tego zabiegu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania na co dzień. Zabieg ten wykonywany jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia i życia chorego z epilepsją.

Wyróżnia się dwa rodzaje zabiegów: 

 • Te, które mają na celu całkowite usunięcie obszaru mózgu odpowiedzialnego za napady padaczkowe,
 • Nieusuwanie fragmentu mózgu a jedynie przecinaniu na drodze operacyjnej określonych połączeń neuronalnych.

Padaczkę, można leczyć operacyjnie z zastosowaniem następujących procedur:

 • Lesionektomia, czyli zmiany, która odpowiada za pojawienie się napadu padaczkowego (jest to tzw. zmiana patologiczna).
 • Resekcji płatów (dotyczy najczęściej konkretnego płata mózgowego) i polega na usunięciu patologicznie zmienionego fragmentu tkanki mózgowej.
 • Przecięcia włókien ciała modzelowatego, co powoduje brak komunikacji między półkulami i zapobiega rozprzestrzenianiu się napadów z jednej strony mózgu do drugiej.
 • Hemisferektomia, która polega na resekcji jednej półkuli mózgu tj. oddzielenie jednej półkuli od drugiej i usuniecie małej części mózgu. Wielokrotne przecięcia kory mózgu, to zabieg, który stosowany jest w przypadku osób z epilepsją, u których nie jest znane miejsce wywołujące napad padaczkowy. W tym przypadku chirurg wykonuje serie nacięć, które nie uszkadzają mózgu a jedynie przerywają bieg impulsów napadu.

Warto podkreślić, iż osoby chore po zabiegu chirurgicznym nie mają po nim napadów i mogą normalnie funkcjonować. Zdarzają się jednak przypadki, wyeliminowania częściowego napadów padaczkowych bądź braku jakichkolwiek efektów po zabiegu. W większości przypadków pacjenci muszą brać leki przeciwnapadowe przez rok lub nawet więcej po operacji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  2. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  3. Warlow, C., Neurologia 1996, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
  4. Lehmann-Horn F., Ludolph A. NEUROLOGIA - diagnostyka i leczenie, Urban & Partner, Wrocław 2004, ISBN 83-89581-50-7
  5. Kacperska M.J., Jastrzębski K., Kozera-Kępiniak A., Klimek A. Wybrane framakokinetyczne interakcje leków w trakcie leczenia padaczki cz.1. Aktual Neurol, 2013 13 (1), p. 40-49.

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze