Zaloguj
Reklama

Miopatie

Rehabilitacja kobiet
Fot. medforum
Rehabilitacja kobiet
(4)

Proces rehabilitacji to przemyślany proces usprawniania i utrzymania w jak najdłuższej sprawności chorego. Zależny jest on on przede wszystkim od schorzenia oraz od stanu chorego. Miopatie to grupa nieujednolicona etiologicznie i nastręczająca dużych problemów w planowaniu procesu rehabilitacji.

Reklama

Miopatie

Proces rehabilitacji oparty jest na aspektach klinicznych a szczegółowy dobór środków oraz metod rehabilitacji zależą przede wszystkim od schorzenia, na jakie cierpi pacjent, etapu choroby, stanu zdrowia pacjenta, objawów oraz od rokowań.

Miopatie stanowią grupę chorób nerwowo - mięśniowych, która etiologicznie nie jest jednolita.

Objawy miopatii

Do głównych objawów miopatii zalicza się zaniki mięśni, ich osłabienie jak również obniżenie napięcia mięśniowego. Objawy te są wspólne dla miopatii oraz dla schorzeń, których przyczyną są neuropatie oraz uszkodzenia mechaniczne czy też urazowe nerwów obwodowych, z tą różnicą, że w przypadku miopatii, proces chorobowy dotyka pierwotnie tkanki mięśniowej a nie nerwowej.

W przypadku miopatii, zaniki mięśniowe mogą być niezauważalne ze względu na rzekomy przerost mięśni, który związany jest z rozrostem tkanki łącznej.

Zaniki mięśniowe oraz niedowłady, występujące w miopatiach, mają zazwyczaj charakter symetryczny i ksobny, co więcej, zazwyczaj postępują, co znacznie utrudnia proces rehabilitacji.

Miopatie a jakość życia chorego

Z punktu widzenia jakości życia chorego, w procesie rehabilitacji najważniejsze jest jak najdłuższe zachowanie sprawności i aktywności pacjenta. Dłuższe przebywanie w łóżku przyspiesza znacznie postęp chorobowy oraz przyczynia się powstawania deformacji i przykurczów. Do najpoważniejszych zagrożeń należą zaniki mięśni oddechowych oraz wiążące się z nimi powikłania płucne.

Kolejnym problemem jest dysharmonia pomiędzy aktywnością a pozostawaniem w stanie unieruchomienia, gdyż jak najdłuższe utrzymanie sprawności u chorego ma bardzo duże znaczenie, jednak wysiłek fizyczny powinien zostać rozłożony w czasie i powinien być niezbyt duży, gdyż znaczący wysiłek fizyczny ma wpływ ma przyspieszenie przebiegu choroby.

Należy więc mieć na uwadze odpowiednie zaplanowanie procesów rehabilitacyjnych. Należy również wspomagać a nie eliminować naturalne mechanizmy kompensacyjne, które pomagają w zachowaniu pionowej postawy ciała.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • “Miopatie” J. Nawrotny [w:] „Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii” pod red. A. Kwolek, Warszawa 2012

Reklama
(4)
Komentarze