Zaloguj
Reklama

Etiologia i czynniki ryzyka epilepsji

Stetoskop
Fot. Shutterstock
Stetoskop
(4)

Padaczka zaliczana jest do chorób o wieloczynnikowej patogenezie, której etiologia jest niejednolita.

Reklama

Napady padaczkowe mogę występować w przebiegu dużej liczby różnorodnych chorób.

Przyczyny powstawania padaczki można podzielić na:

 1. Pourazowe (padaczka pourazowa), która związana jest ze stopniem ciężkości poniesionego urazu. Z największym ryzykiem mamy do czynienia w przypadku ran postrzałowych czaszki. Napady pourazowe dzielą się na trzy kategorie: wczesne, średnie oraz późne (i to te ostanie powinny być traktowane jak padaczka pourazowa).
 2. Zależne od czynnika genetycznego, pomimo faktu, iż zaburzenia genetyczne stanowią tylko i wyłącznie około 1% przyczyn epilepsji. Tło genetyczne jest stwierdzane w przypadku padaczek idiopatycznych. Prowadzone są cały czas badania naukowe w tym kierunku i co ważne wykazano pewne różnice w dziedziczeniu określonych form napadowych.
 3. Przyczyny okołoporodowe, gdzie wykazano, iż okres noworodkowy zaliczany jest do największego ryzyka wystąpienia napadów padaczkowych oraz padaczki. Bardzo młody, niedojrzały i cały czas rozwijający się mózg podatny jest na działanie takich czynników patologicznych jak m.in.: niedotlenienie, mózgowe malformacje, przemijające zaburzenia metaboliczne oraz wrodzone zakażenia wirusami oczy bakteriami.
 4. Choroby naczyniowe mogą być także przyczyną padaczki. Wymienić tutaj należy udar niedokrwienny oraz krwotoczny czy anomalie naczyniowe. Badania naukowe, wykazują iż udar krwotoczny stanowi większe ryzyko pojawienia się padaczki aniżeli udar niedokrwienny. Ryzyko to wzrasta także z wiekiem.
 5. Guzy, choć wykazano, iż napady padaczkowe są dość często pierwotnym objawem różnego rodzaju nowotworów mózgu.
 6. Choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyjne stanowią około 5% przyczyn padaczki.
 7. Choroby infekcyjne układu nerwowego stanowią do 3% przyczyn padaczki. Jak wykazują badania są one jedną z bardzo częstych przyczyn pojawienia się padaczki u niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Nie ulega wątpliwości, iż wiemy coraz więcej na temat czynników, które są przyczyną powstawania padaczki. Cały czas trwają w tym kierunku badania i poznawane są kolejne grupy czynników za ten stan odpowiedzialne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1)„Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  2)„Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  Warlow, C., Neurologia 1996, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze