Zaloguj
Reklama

Diagnostyka padaczki i badanie diagnostyczne

Lekarka ze stetoskopem
Fot. panthermedia
Lekarka ze stetoskopem
(4)

Diagnostyka padaczki sprowadza się do trzech podstawowych elementów.

Reklama

Ustalenie przyczyn napadu, w którym kluczową role odgrywa szczegółowo i dokładnie przeprowadzony wywiad z pacjentem oraz osobami, które były jego świadkami. Należy zwrócić szczególna uwagę na wszystkie odczucia chorego sprzed napadu, w trakcie jego trwania oraz te, które pojawiły się po nim. Pozwolą one m.in. na określenie typu napadu oraz padaczki.

Podczas rozmowy z pacjentem trzeba zwrócić uwagę na następujące kwestie: informacje odnośnie okresu okołoporodowego i dotychczasowego rozwoju, obciążenia genetyczne (rodzinne), wszelkie przebyte urazy głowy, dokładny opis przebiegu napadu, stan świadomości, wiek, w którym nastąpił napad, objawy ponapadowe, przebyte choroby, zażywane leki i wiele innych. Ważne jest także to czy był to napad pierwszy raz w życiu cz bywały już inne i jak długo trwał.


fot. pantherstock

Lekarz neurolog, powinien w sposób bardzo dokładny przepytać pacjenta o wszystkie kwestie sprzed i po napadzie oraz osoby, które z nim w tym momencie przebywały. Po zebraniu wywiadu, kluczowe jest określenie co mogło być przyczyna napadu padaczkowego:

  • Długotrwały brak snu,
  • Zmęczenie,
  • Choroba,
  • Spożywanie używek (alkohol, narkotyki i inne),
  • Czy napad miał miejsce w nocy (podczas snu) i wiele innych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1.„Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
    2.„Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
    3. Warlow, C., Neurologia 1996, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze