Zaloguj
Reklama

Czym jest epilepsja?

Udzielanie pierwszej pomocy
Fot. panthermedia
Udzielanie pierwszej pomocy
(4)

Padaczka zaliczana jest do jednej z najstarszych chorób.

Reklama

Spis treści:

 1. Padaczka - jedna z najstarszych chorób
 2. Charakterystyka padaczki
 3. Napady padaczkowe
 4. Leczenie padaczki
 5. Zachorowalność

Padaczka - jedna z najstarszych chorób

Słowo epilepsja, pochodzi od greckiego słowa epilamvanien i oznacza atakować. W czasach starożytnych osoby, które doświadczały napadu padaczkowego traktowane były jako owładnięte przez duchy i demony.

W związku z powyższym choroba ta traktowana była jako „dar od Bogów, świętość”. Z czasem podejście do padaczki uległo zmianie i zaczęto ja traktować jako chorobę mózgu, którą należy leczyć za pomocą ziół czy leków.

Charakterystyka padaczki

Padaczkę charakteryzuje szereg zróżnicowanych i bardzo skomplikowanych procesów patofizjologicznych, które są wynikiem zaburzeń w prawidłowej pracy mózgu. Padaczka nie jest zatem chorobą w powszechnym, klasycznym tego znaczeniu. Jak pokazują badania naukowe, padaczka jest drugą, co do częstości chorobą przewlekłą, z jaką spotyka się w codziennej praktyce neurolog.

Padaczka, fot. panthermedia

Napady padaczkowe

Napady padaczkowe obrazują patologiczne czynności w mózgu, które mogą mieć miejsce na tle procesów chorobowych. Ich przyczyną mogą być różnego rodzaju stany zapalne, blizny pourazowe, zmiany zwyrodnieniowe, uciskowe czy zaburzenia w okresie rozwojowym. Jako ognisko padaczkowe definiuje się obszar uszkodzonej/zmienionej tkanki. W większości przypadków, padaczki to zaburzenia pierwotne mózgowe. Znane są jednak przypadki procesów pozamózgowych, które zaburzają homeostazę ustrojową.

Leczenie padaczki

W leczeniu padaczki nie ma jednego sposobu postępowania a jego celem jest całkowita kontrola napadów i uzyskanie jak najmniejszych objawów niepożądanych podczas leczenia lekami przeciwpadaczkowymi. Wybrany dla pacjenta lek powinien być dostosowany do typu napadu lub zespołu padaczkowego, częstości i ciężkości napadów. Pojawienie się leków nowej generacji dało pewną przewagę w stosunku do leków starszej generacji.

Padaczka, fot. panthermedia

Zachorowalność

Zachorowalność na padaczkę jest nieznacznie większa u mężczyzn aniżeli u kobiet. Znacznie większa jest u małych dzieci (tj. poniżej pierwszego roku życia) oraz osób po 65. roku życia. Najczęstszą przyczyną śmierci osób z epilepsją są nowotwory, wypadki, samobójstwa oraz infekcje górnych dróg oddechowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  2. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  3. Warlow, C., Neurologia 1996, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
  4. Sridharan, R., Epidemiology of epilepsy. Current Science, 2002. 82, s. 664-670.
  5. Mac, T.L., i wsp., Epidemiology, aetiology, and clinical management of epilepsy in Asia: a systematic review. Lancet Neurol, 2007. 6(6): p. 533-43.
  6. Cendrowski, W., Neuroepidemiologia Kliniczna 1997, Wrocław: VOLUMED.
  7. Pedley, T.A., C.W. Bazil i M.I. Morrell, Padaczka, w Neurologia Merita, L.P. Rowland, Editor 2004, Urban i Partner: Wrocław. 816-837.
  8. Kacperska M.J., Jastrzębski K., Kozera-Kępiniak A., Klimek A. Wybrane framakokinetyczne interakcje leków w trakcie leczenia padaczki cz.1. Aktual Neurol, 2013 13 (1), p. 40-49.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze