Zaloguj
Reklama

Bóle głowy objawowe - kiedy mamy z nimi do czynienia?

Ból głowy
Fot. medforum
Ból głowy
(5)

Ból głowy zaliczany jest do jednej z najczęstszych dolegliwości człowieka. Dziś wiadomo, iż może być spowodowany bardzo różnymi przyczynami, zatem nigdy nie powinno się go bagatelizować. Wyróżniamy wtórny ból głowy, który w wielu przypadkach pokazuje na określoną chorobę tocząca się w organizmie ludzkim bądź pierwotny (samoistny) ból głowy, który stanowi odrębną chorobę. Objawowe bóle głowy występują stosunkowo rzadziej niż samoistne i wskazują zwykle na jeden z objawów określonej choroby np. urazu głowy bądź choroby o podłożu zapalnym czy naczyniowym.

Reklama

Wymienić należy takie  bóle Glowy objawowe, jak:

 • Ból głowy w chorobach ośrodkowego układu nerwowego (OUN), jest najczęściej bólem przewlekłym, nawracającym i niekiedy bardzo ostrym. Bardzo często występują one w różnych chorobach OUN o podłożu zapalnym, w zatruciach oraz urazach czaszkowo- mózgowych.
 • Ból głowy w chorobach naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, objawy bólowe pojawiają się zarówno w przypadku chorób naczyniowych jak i układowych OUN.
 • Ból głowy w krwotocznym udarze mózgu, w którym napad bólowy jest objawem krwotoku mózgowego. Jest to ból tępy, rozpierający, który zajmuje cała powierzchnię głowy i co ważne mogą mu towarzyszyć nudności, wymioty oraz problemy z utrzymaniem równowagi.
 • Ból głowy z przemijających napadach niedokrwiennych (TIA), pojawia się w większości przypadków z początkiem fizykalnych objawów neurologicznych TIA.
 • Ból głowy w zaburzeniach ciśnienia tętniczego, pojawia się najczęściej przy nagłych, bardzo gwałtownych wzrostach wartości ciśnienia
 • Ból głowy w przebiegu infekcji ośrodkowego układu nerwowego (OUN) gdzie ból głowy stanowi jeden z osiowych objawów w obrębie OUN. Bardzo często występuje on z wyższą temperaturą oraz innymi objawami takimi jak: osłabienie, ból mięśni, problemy ze snem oraz z pożywaniem pokarmów.
 • Ból głowy w chorobach narządów wewnętrznych, takich jak np. choroby serca, zespół bezdech sennego, encefalopatia oddechowa
 • Pourazowe bóle głowy, gdzie ból występuje zaraz po urazie głowy bądź w przypadku utraty przytomności po jej odzyskaniu

Pamiętajmy by nigdy nie bagatelizować pojawiających się nagle, bardzo silnych bólów głowy, promieniujących do innych części ciała jak również tych, które utrzymują się bardzo długo a po okresie remisji znów powracają. Konieczna jest konsultacja z neurologiem oraz przeprowadzenie podstawowych badań i obserwacji pacjenta.

Ból głowy oraz twarzy w niektórych przypadkach może świadczyć o bardzo poważnej chorobie toczącej się w naszym organizmie. Zatem nie można tego stanu bagatelizować i wyciszać bądź zagłuszać zażywając duże ilości środków farmakologicznych.
 

  Piśmiennictwo

  Źródło tekstu:

  • 1) „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
   2) „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
   3) „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

  Adres www źródła:

  Kategorie ICD:

  Kategorie ATC:


  Reklama
  (5)
  Komentarze