Zaloguj
Reklama

Wszystkie serie popularnego leku przeciwbólowego wycofane z rynku

Lekarstwa
Fot. Panthermedia
Lekarstwa
(0)

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zmienił decyzję dotyczącą produktu leczniczego o nazwie Katadolon. Po wcześniejszym wstrzymaniu w obrocie leku, teraz zostaje on permanentnie wyłączony ze sprzedaży, a decyzja wydana przez GIF dotyczy wszystkich serii produktu, którego podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Reklama

Katadolon (Flupirtini maleas) przyjmowany w formie doustnych kapsułek twardych (100 mg), stosowany przede wszystkim przy słabych bądź umiarkowanych bólach ostrych i przewlekłych układu mięśniowo-szkieletowego, został wyłączony z obrotu wraz z dniem 29 marca 2018 roku na terenie całego kraju.

W tym dniu wpłynął do GIF-u wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wycofanie ze sprzedażu wyżej wymienionego leku. Po gruntownych badaniach i analizach uznano, że zażywanie Katadolonu może nieść zagrożenie dla zdrowia pacjentów go stosujących.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał również decyzję o czasowym zakazie wprowadzania tego produktu do obrotu, o wstrzymaniu obrotu tym produktem lub o wycofaniu produktu z obrotu wobec wszystkich serii Katadolonu – leku, którego podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., a importerem równoległym InPharm Sp. z o.o.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze