Zaloguj
Reklama

Po co lekarz zleca rezonans głowy?

Czaszka
Fot. ojoimages
Czaszka
(4)

Rezonans magnetyczny (MR) jest badaniem obrazowym, które wykorzystuje działanie pola magnetycznego. Jego główną zaletą jest brak narażenia pacjenta na promieniowanie rentgenowskie oraz możliwość odwzorowania narządów w wielu płaszczyznach.

Reklama

Najczęściej wykorzystywany jest  do oceny mózgowia, rdzenia kręgowego, tkanek miękkich oraz narządów.

Rezonans magnetyczny pozwala na szczegółowe zobrazowanie tkanki mózgowej z podziałem na istotę szarą i białą, także uwidacznia struktury położone głębiej, takie jak komory oraz wewnątrzczaszkowe odcinki nerwów. Badanie to jest szczególnie przydatne w ocenie stopnia mielinizacji włókien nerwowych, co ma istotne znaczenie w diagnostyce chorób demielinizacyjnych.

W badaniu MR możliwe jest uwidocznienie  układu naczyniowego, a w szczególności większych wewnątrzczaszkowych tętnic i żył.

Wykonanie badania MR wskazane jest zawsze w przypadku wątpliwości diagnostycznych przeprowadzonych metodą tomografii komputerowej.

Lekarz zleca badania MR głowy głównie w celu diagnostyki zmian rozrostowych w obrębie mózgowia i opon, zaburzeń rozwojowych i metabolicznych, w razie podejrzenia przerzutów nowotworowych do mózgu, a także w celu wykrycia udaru niedokrwiennego mózgu.

Inne przypadki w których ocena mózgowia za pomocą rezonansu magnetycznego daje równie bardzo dobre efekty to:

  • różnicowanie pomiędzy obrzękiem, a guzem,
  • podejrzenie konfliktu naczyniowo-nerwowego,
  • anomalie rozwojowe układu naczyniowego,
  • zespoły otępienne, zmiany wsteczne ośrodkowego układu nerwowego,
  • zaburzenia mielinizacji wieku rozwojowego,
  • poszerzenie diagnostyki po wcześniejszym badaniu tomografem komputerowym.
Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze