Zaloguj
Reklama
(4)

Rezonans magnetyczny (MR) jest badaniem obrazowym, które wykorzystuje działanie pola magnetycznego. Jego główną zaletą jest brak narażenia pacjenta na promieniowanie rentgenowskie oraz możliwość odwzorowania narządów w wielu płaszczyznach.

Reklama

Najczęściej wykorzystywany jest  do oceny mózgowia, rdzenia kręgowego, tkanek miękkich oraz narządów.

Rezonans magnetyczny pozwala na szczegółowe zobrazowanie tkanki mózgowej z podziałem na istotę szarą i białą, także uwidacznia struktury położone głębiej, takie jak komory oraz wewnątrzczaszkowe odcinki nerwów. Badanie to, jest szczególnie przydatne w ocenie stopnia mielinizacji włókien nerwowych, co ma istotne znaczenie w diagnostyce chorób demielinizacyjnych.

W badaniu MR możliwe jest uwidocznienie  układu naczyniowego, a w szczególności większych wewnątrzczaszkowych  tętnic i żył.

Wykonanie badania MR wskazane jest zawsze w przypadku wątpliwości diagnostycznych przeprowadzonych metodą tomografii komputerowej.

Lekarz zleca badania MR głowy głównie w celu diagnostyki zmian rozrostowych w obrębie mózgowia i opon, zaburzeń rozwojowych i metabolicznych, w razie podejrzenia przerzutów nowotworowych do mózgu, a także w celu wykrycia udaru niedokrwiennego mózgu.

Inne przypadki w których ocena mózgowia za pomocą rezonansu magnetycznego  daje równie bardzo dobre efekty to:

-różnicowanie pomiędzy obrzękiem, a guzem
-podejrzenie konfliktu naczyniowo-nerwowego
-anomalie rozwojowe układu naczyniowego
-zespoły otępienne, zmiany wsteczne ośrodkowego układu nerwowego
-zaburzenia mielinizacji wieku rozwojowego
-poszerzenie diagnostyki po wcześniejszym badaniu tomografem komputerowym

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze