Zaloguj
Reklama

Nowe leki stosowane w bólu przewlekłym

Autorzy: mgr farm. Michał Mańka
Apteczka
Fot. ojoimages
Apteczka
(0)

Ból przewlekły stanowi duże wyzwanie dla farmakoterapii, przede wszystkim dlatego, że standardowe leczenie przeciwbólowe nie powinno być stosowane dłużej niż 15 dni, po czym musi nastąpić około tygodniowa przerwa.

Reklama

Celem przerwania leczenia środkami przecibólowymi jest fakt powstawania bólu głowy wynikającego ze stosowania samych leków przeciwbólowych.

Do opioidowych leków przeciwbólowych najnowszej generacji stosowanych w terapii bólu przewlekłego zalicza się:

  • buprenorfinę – jest to chemiczna pochodna tebainy; nowatorski sposób podawania leku (postać transdermalna) sprawił, że terapia bólu jest o wiele bardziej wygodna w stosowaniu oraz znacznie szybsza w działaniu niż inne opioidy; mechanizm działania buprenorfiny polega na częściowo agonistycznym wpływie na receptor opioidowy, do którego wykazuje o wiele większe powinowactwo niż morfina; pozwala to na osiągnięcie tego samego efektu terapeutycznego przy mniejszych dawkach leku,
  • dwuwinian hydrokodonu – jest to lek o przedłużonym uwalnianiu pozwalający na dłuższe utrzymywanie się efektu analgetycznego;
  • dwuwinian hydrokodonu działa jako pełny agonista receptora opioidowego, wobec którego wykazuje silną wybiórczość; oznacza to, że nawet w wyższych dawkach nie działa na inne receptory;

Pozostałe nowatorskie leki stosowane w leczeniu bólu przewlekłego nie należą już do związków opioidowych, lecz różnych innych grup farmakologicznych. Są to następujące substancje:

  • BL-7050 – jest to cząsteczka lecznicza będąca w trzeciej, ostatniej fazie badań klinicznych, w których wykazano wysoką skuteczność wspomnianej substancji w leczeniu przewlekłego bólu neuropatycznego; mechanizm działania farmaceutyku polega na zahamowaniu przenoszenia sygnałów bólowych w organizmie;
  • tapentadol – zarejestrowany w Unii Europejskiej w 2011 roku ma postać tabletek natychmiastowym uwalnianiu; w badaniach klinicznych wykazano szczególną skuteczność leku w bólach neuropatycznych u pacjentów z bolesną neuropatią cukrzycową; jest to lek o wiele bardziej bezpieczny od leków opioidowych, ponieważ nie wywołuje uzależnienia.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1. MedLine Plus
    2. The Internet Drug Index,
    3. Walsh SL, Eissenberg T. The clinical pharmacology of buprenorphine: extrapolating from the laboratory to the clinic. Drug Alcohol Depend. 2003

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze