Zaloguj
Reklama

Jak smog wpływa na mózg?

Zanieczyszczenie powietrza
Fot. Shutterstock
Zanieczyszczenie powietrza
(0)

O tym, że smog wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie, nie trzeba nikogo przekonywać. Czy jednak smog wpływa na rozwijający się dziecięcy mózg?

Reklama

Czy smog oddziałuje na dziecięcy mózg? Na to pytanie próbują odpowiedzieć naukowcy z konsorcjum NeuroSmog, którzy planują zbadać kilkaset dzieci z trzech wybranych województw kraju. Celem badania jest określenie, czy rozwój w zanieczyszczonym środowisku może wpływać na iloraz inteligencji, dysleksję, dyskalkulię, a nawet na wywoływanie ADHD.

O tym, że zawieszone w smogu cząsteczki pyłów mogą przyczyniać się do obniżenia płodności czy poronień, dyskutowano od wielu lat. Zespół badawczy złożony z wybitnych naukowców z Instytutu Psychologii i Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Ochrony Środowiska postanowili zbadać 800 dzieci w wieku 10-13 lat, aby określić, czy smog wpłynął na zaburzenia zachowań u dzieci.

Naukowcy uzyskali grant w wysokości 15 milionów złotych na przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań, które pozwolą definitywnie wskazać, czy smog może negatywnie oddziaływać na rozwój najmłodszych. Jeśli badania potwierdzą, że tak się właśnie dzieje, będzie to kolejne potwierdzenie, że należy wdrożyć jeszcze więcej działań, które pozwolą zmniejszyć natężenie smogu w kraju.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze