Zaloguj
Reklama

Europejski Dzień Praw Pacjenta

Badanie pacjenta, wizyta lekarska
Fot. panthermedia
Badanie pacjenta, wizyta lekarska
(0)

18 kwietnia 2006 roku został ustanowiony Europejski Dzień Praw Pacjenta. Święto to obchodzone jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a jego cel stanowi uświadamianie bądź przypominanie o fundamentalnych prawach pacjentów, które im przysługują w ramach istnienia Europejskiej Karty Praw Pacjenta.

Reklama

Karta ta jest nieformalnym dokumentem pozarządowym i posiada status zaleceń. Została sporządzona w 2002 roku przez organizację Active Citizenship Network wraz z 12 innymi organizacjami z różnych krajów europejskich (np. z Niemiec, Irlandii, Holandii czy Hiszpanii). Opiera się na założeniach Deklaracji Promocji Praw Pacjenta w Europie, która została przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1994 roku. Europejska Karta Praw Pacjenta zawiera spis zasad, które przysługują każdemu mieszkańcowi UE. Prawa, z których może korzystać, to m.in.: prawo do profilaktyki, prawo dostępu do opieki medycznej, prawo do informacji, prawo do wyrażania zgody, prawo do bezpieczeństwa, prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb. Dokument określa standardy na płaszczyźnie pacjent – lekarz, ale też wyznacza pacjentowi pewne obowiązki, do których należy choćby dbanie o zdrowie i wykonywanie badań profilaktycznych. Karta zawiera łącznie 14 praw, których zastosowanie ma gwarantować świadczenie wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia. Są to przy tym prawa podstawowe i w związku z tym powinny być przestrzegane przez wszystkie kraje należące do wspólnoty Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę wszystkie różnice, które wyrastają na tle wieku, płci, statusu i wyznania religijnego, a także mając świadomośc, że mogą one wpływać na indywidualne potrzeby dotyczące opieki zdrowotnej, Europejska Karta Praw Pacjenta ma te rozbieżności niwelować. Pozwala ona na korzystanie z usług opieki medycznej na całym obszarze Unii, ponadto uprawnia do udzielenia pomocy w stanach nagłych podczas tymczasowego pobytu w jednym z państw członkowskich.

W Polsce wciąż panuje niedostateczna świadomość dotycząca znajomości swoich praw związanych z dostępem do bezpłatnego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Europejski Dzień Praw Pacjenta ma za zadanie poszerzanie wśród Polaków wiedzy dotyczącej tego tematu. Ustanowienie dokumentu ma również powodować aktywną działalność pacjentów w segmencie zdrowotnym i dawać im do zrozumienia, że poprzez ich zaangażowanie można dokonywać ważnych i potrzebnych zmian w pionie ochrony zdrowia.

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze