Zaloguj
Reklama

Czym zajmuje się neurochirurgia?

Dyskopatia
Fot. medforum
Dyskopatia
(3)

Neurochirugia to dział medycyny, który wykorzystuje metody chirurgiczne do leczenie i diagnostyki schorzeń obwodowego i centralnego układu nerwowego. Najczęściej są to różnego rodzaju zmiany strukturalne i fizyczne.

Reklama

Lekarz neurochirurg kwalifikuje pacjenta do zabiegu, opiekuje się nim i prowadzi jego leczenie zarówno w okresie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym.

Podczas specjalizacji, która trwa 6 lat, lekarz nabywa umiejętności w zakresie neuropatologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii twarzoczaszki, rehabilitacji neurologicznej, intensywnej terapii, neuroradiologii, także neuroonkolgii,chorób naczyniowych układu nerwowego i rdzenia kręgowego oraz neuroortopedii. Ponadto doskonale orientuje się w interpretacji badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

Najczęstsze patologie układu nerwowego, którymi zajmuje się neurochirurgia to:

  • urazy czaszkowo-mózgowe
  • wodogłowie
  • dyskopatie
  • krwawienia śródczaszkowe
  • uszkodzenia nerwów obwodowych
  • tętaniaki tętnic mózgowych
  • guzy mózgu
  • guzy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
  • złamania kości czaszki.

Zwykle do specjalisty neurochirurga kieruje lekarz neurolog, po wykonaniu specjalistycznych badań neurologicznych i neuroobrazowych.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze