Zaloguj
Reklama

Czym jest wieloobjawowy ból miejscowy?

Ból kolana
Fot. medforum
Ból kolana
(2)

Wielu pacjentów cierpiących na przewlekły ból, który może mieć charakter palący, kłujący lub szczypiący obejmujący ramiona, ręce, nogi oraz stopy może cierpieć na zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (odruchowa dystrofia współczesna, kauzalgia).

Reklama

Pojawia się on najczęściej na skutek uszkodzenia nerwu, które może mieć miejsce podczas operacji chirurgicznej, upadku czy urazu. Objawami spotykanymi u pacjentów są m.in.: zmiany na skórze, osłabienie, szybka męczliwość, wrażliwość na dotyk oraz obrzęk. Diagnoza stawiana jest na podstawie przeprowadzonego wywiadu z pacjentem oraz po wykonaniu badania układu nerwowego, obrazowego kości, radiologicznego oraz MRI. Na tej podstawie lekarz włącza odpowiednio dobrana dla pacjenta leczenie.

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze