Zaloguj
Reklama

Bóle dolnej części kręgosłupa – skąd się bierze lęk przed wykonywaniem ruchów ?

Joga
Fot. ojoimages
Joga
(0)

Różnice z poziomie lęku przed wykonywaniem ruchów biorą się z różnego nasilenia bólu dolnej części pleców.

Reklama

Zgodnie z tzw. modelem unikania strachu (ang. fear-avoidance model) obawa przed wykonywaniem ruchów przez pacjentów z przewlekłym bólem dolnej części pleców pojawia się w „ostrej fazie” tego problemu neurologicznego a wynikające stąd ograniczenie aktywności fizycznej prowadzi do jego przejścia w stan przewlekły. Antonia Barke z Uniwersytetu w Getyndze (Niemcy) poddali niedawno badaniom kilkadziesiąt kobiet, z których połowa miała wyżej opisany rodzaj dolegliwości, jedna czwarta – lęk przed pająkami, a reszta składająca się ze zdrowych osób stanowiła tzw. grupę kontrolną.

W marcowym numerze czasopisma „Pain” naukowcy podali, że badania przy użyciu funkcjonalnego obrazowania rezonansu magnetycznego (fMRI) nie ujawniły różnic w przetwarzaniu informacji zawartych w bodźcach wywołujących strach pomiędzy pacjentkami z bólami dolnej części grzbietu odczuwającymi silny lęk przed wykonywaniem ruchu a tymi bez dużego nasilenia obaw przed wyginaniem tej części ciała. Wynik ten wskazuje, że różnice pomiędzy tymi dwiema kategoriami chorych kobiet wynikają z różnych poziomów nasilenia odczuwanych przez nie dolegliwości a nie z czynników natury psychologicznej.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze