Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne związane z urazem mózgu

Współautorzy: Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Operacja neurochirurgiczna
Fot. ojoimages
Operacja neurochirurgiczna
(4)

W związku z gwałtownie zwiększającą się liczbą wypadków motoryzacyjnych, wzrosła także częstość występowania urazów czaszkowo-mózgowych.

Reklama

Urazy czaszkowo-mózgowe dzieli się na otwarte i zamknięte. W urazach otwartych dochodzi do złamania kości czaszki wraz z ich wgłobieniem i ubytkiem lub zranieniem tkanki mózgowej. Często są one przyczyną śmierci lub pozostawiają następstwa neurologiczne w postaci niedowładów, porażeń lub zaburzeń ogniskowych, takich jak afazje i ślepota. Zdarza się, że skutkiem takiego urazu jest też padaczka pourazowa.

W związku z uszkodzeniem danej części mózgu dochodzi do pojawienia się objawów psychiatrycznych, głównie są to powikłania psychotyczne i głębokie zespoły otępienne.

Przy urazach czaszkowo-mózgowych zamkniętych obserwuje się wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu lub ucisk na tkankę mózgową.

Wstrząśnienie mózgu

Wstrząśnienie mózgu objawia się utratą przytomności, która trwa od kilku do kilkunastu minut, nudnościami, wymiotami, blednięciem powłok, wahaniami ciśnienia krwi oraz przyspieszeniem akcji serca. Po odzyskaniu świadomości poszkodowani uskarżają się zwykle na bóle i zawroty głowy, niepewność chodu, uczucie rozbicia, obniżenie nastroju i trudności w skupieniu uwagi.
 fot. ojoimages
 

Stłuczenie mózgu

Stłuczenie mózgu polega na uszkodzeniu powierzchni i naczyń mózgu, a w ciężkich przypadkach dochodzi nawet do rozerwania opon i mózgu. Towarzyszą mu objawy neurologiczne ogniskowe związane z nerwami czaszkowymi oraz związane z ośrodkami korowymi, czyli ślepota lub afazja.

Zaburzenia przytomności trwają dłużej niż we wstrząśnieniu, a dodatkowo pojawić mogą się odchylenia jakościowe świadomości, np. stany majaczeniowe, splątanie i nadmierne pobudzenie psychoruchowe. Podczas utraty przytomności zaobserwować można napady prężenia wszystkich kończyn, niemiarową akcję serca, przyspieszenie częstości oddechów, zlewne poty i zwyżki temperatury ciała.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze