Zaloguj
Reklama

Problemy dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi

Mama z dzieckiem
Fot. ojoimages
Mama z dzieckiem
(0)

Choroby nerwowo-mięśniowe dotyczą wszystkich jednostek chorobowych, w których zachodzi strukturalne lub czynnościowe uszkodzenie elementów składających się na jednostkę motoryczną.

Reklama

W efekcie uszkodzenia dochodzi do osłabienia mięśni, wiotkości, osłabienia lub zniesienia odruchów.

Główne problemy pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi nie dotyczą jedynie zaburzeń w poruszaniu się, ale także w jedzeniu, połykaniu i oddychaniu.

Choroby te mogą mieć charakter nabyty lub wrodzony oraz podzielić można na je na trzy różne grupy:

  • miopatie, czyli patologia dotyczy samych mięśni
  • zaniki mięśniowe pochodzenia rdzeniowego
  • osłabienia mięśni wskutek uszkodzenia nerwów obwodowych w następstwie zadziałania szkodliwych czynników toksycznych, zakaźnych, alergicznych lub niedoborów witaminowych

Zaburzenia poruszania

W efekcie uszkodzenia jednostki motorycznej dochodzi do zmian w postaci osłabienia siły mięśni wraz z ich zanikiem i wiotkością. Pojawiają się liczne przykurcze, zmienia się postawa i chód.
W miarę postępu choroby dochodzi do znacznego lub pełnego ograniczenia funkcji ruchowych.

W najpoważniejszych postaciach chorzy nie mogą chodzić, muszą poruszać się na wózku inwalidzkim lub przebywać w łóżku i nie są w stanie wykonać samodzielnie najprostszych czynności.
 fot. ojoimages

 

W celu jak najlepszego zachowania funkcji motorycznych zalecana jest odpowiednia fizjoterapia, która pozwala na:

  • utrzymanie lub poprawę siły mięśniowej
  • utrzymanie prawidłowej postawy ciała
  • przedłużenie funkcji lokomocji
  • zapobieganie przykurczom i powstawanie deformacji stawowych
  • poprawę funkcji ruchowych poprzez dobór odpowiedniego sprzętu ortopedycznego

Zaburzenia oddychania

Niewydolność oddechowa towarzyszy większości chorób nerwowo-mięśniowych, najczęściej w okresie znacznego zaawansowania choroby. Powstaje w wyniku osłabienia mięśni oddechowych oraz postępującej skoliozy i deformacji klatki piersiowej, które dodatkowo zaburzają mechanikę oddechu i prowadzą do wyłączenia całych segmentów płuc z udziału w procesie wentylacji.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze