Zaloguj
Reklama

Objawy i leczenie chorób infekcyjnych układu nerwowego

Współautorzy: P. Liberski, Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
Czaszka
Fot. ojoimages
Czaszka
(4)

Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego stanowią poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny.

Reklama

Oprócz bezpośredniego zagrożenia życia mogą prowadzić do trwałych następstw, wiążących się z ograniczeniem sprawności umysłowej i fizycznej. Dlatego w każdym przypadku podejrzenia zakażenia OUN konieczna jest natychmiastowa interwencja lekarza i w razie potwierdzenia rozpoznania podjęcie szybkiego leczenia i hospitalizacja.

Takie zakażenie wywoływane może być przez wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty. Najpoważniejszym problemem epidemiologicznym i klinicznym są zakażenia bakteryjne ze względu na częstość ich występowania, ciężkość przebiegu i coraz bardziej ograniczone możliwości skutecznego leczenia z powodu narastającej oporności bakterii na antybiotyki.

Niezależnie od etiologii, infekcje ośrodkowego układu nerwowego posiadają szereg wspólnych cech i charakteryzuje je:

  • przebieg od łagodnego do powodującego zgon
  • niekiedy znaczne trudności w rozpoznaniu i leczeniu
  • proces chorobowy może obejmować opony mózgowo-rdzeniowe, mózg i rdzeń przedłużony
  • zróżnicowane postacie kliniczne: ostre, podostre i przewlekłe
  • zróżnicowane okresy wylęgania -zróżnicowane okresy leczenia
  • przebieg zależny od biologicznych uwarunkowań osoby zakażonej

 

fot. ojoimages

 

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu Infekcje bakteryjne definiuje się jako odpowiedź zapalną na zakażenie bakteryjne. Najczęściej spowodowane przez: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae i Hemofilus influenzae. Zazwyczaj dominują postacie będące wynikiem zakażenia uogólnionego, takiego jak posocznica, które obciążone są aż 40% śmiertelnością. Możliwe powikłania neurologiczne to utrata słuchu, zaburzenia poznawcze i wodogłowie.

Obraz kliniczny bakteryjnych zakażeń

Okres wylęgania wynosi od 1 do 5 dni. Najczęściej rozpoczyna się nagłym wzrostem temperatury, dreszczami, wymiotami i nudnościami. Następnie pojawiają się objawy oponowe.

95% chorych ma co najmniej 2 z następujących objawów:

  • bóle głowy
  • gorączka
  • sztywność karku
  • apatia, senność, majaczenie, zaburzenia świadomości

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze