Zaloguj
Reklama

Objawy choroby Alzheimera o wczesnym początku

Mózg
Fot. pantherstock
Mózg
(0)

Choroba Alzheimera to schorzenie spotykane przede wszystkim u seniorów, zdarza się jednak, że rozpoczyna się ona w zdecydowanie młodszym wieku – możliwe jest pojawienie się pierwszych przejawów tej jednostki nawet i w 3. dekadzie życia. Choroba Alzheimera jest nieuleczalna, zastosowanie leczenia umożliwia jednak spowolnienie jej progresji. Jakie więc objawy mogą wskazywać na wczesną postać choroby Alzheimera i konieczność udania się na konsultację do lekarza?

Reklama

Spis treści:

  1. Objawy wczesnej postaci choroby Alzheimera: utrata pamięci oraz trudności z planowaniem i codziennymi obowiązkami
  2. Objawy wczesnej postaci choroby Alzheimera: zaburzenia widzenia, gubienie przedmiotów i dezorientacja
  3. Objawy wczesnej postaci choroby Alzheimera: wahania nastroju i trudności z komunikacją
  4. Choroba Alzheimera o wczesnym początku: przyczyny
  5. Choroba Alzheimera o wczesnym początku: leczenie

Choroba Alzheimera w przeważającej ilości przypadków rozpoznawana jest u osób będących po 65. roku życia. W przypadku ok. 10% procent chorych na tę jednostkę pierwsze jej objawy pojawiają się jednak wcześniej, przed ukończeniem przez nich 65 lat i wtedy można mówić o chorobie Alzheimera o wczesnym początku. Ogólnie najczęściej stwierdzana jest ona u osób mających od 40 do 50 lat, możliwe jest jednak i to, że pierwsze objawy choroby Alzheimera pojawią się jeszcze wcześniej.

Obecnie choroba Alzheimera pozostaje nieuleczalna, dostępne są jednak pewne leki, dzięki którym możliwe jest spowolnienie postępu choroby oraz poprawa funkcjonowania chorych. Zanim jednak jakakolwiek farmakoterapia zostanie rozpoczęta, konieczne jest najpierw postawienie diagnozy choroby – z tego właśnie względu warto znać objawy wczesnej postaci choroby Alzheimera, aby jak najszybciej po ich pojawieniu się udawać się do lekarza.

Objawy wczesnej postaci choroby Alzheimera: utrata pamięci oraz trudności z planowaniem i codziennymi obowiązkami

Najbardziej kojarzoną z chorobą Alzheimera dolegliwością są zaburzenia pamięci. W przebiegu schorzenia chorzy mogą zapominać o tym, co robili przed chwilą, jak i to, o czym rozmawiali dosłownie kilka minut wcześniej, przez co zdarzać im się może zadawać kilkukrotnie dokładnie to samo pytanie.

Nierzadkim, wynikającym z choroby Alzheimera o wczesnym początku problemem są trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków. Pacjentom trudno wykonywać tak podstawowe czynności, jak przygotowanie posiłku, udanie się na zakupy do sklepu czy przestrzeganie zasad podczas grania w grę planszową, którą znają tak naprawdę od lat.

Choroba Alzheimera o wczesnym początku związana bywa także z trudnościami z planowaniem czy podążaniem za różnymi instrukcjami. Wynikać one mogą m.in. z zaburzeń koncentracji uwagi i ostatecznie pacjent może nie być w stanie zrealizować jakiegoś przepisu kulinarnego czy zrozumieć instrukcji dotyczącej złożenia jakiegoś mebla.

Objawy wczesnej postaci choroby Alzheimera: zaburzenia widzenia, gubienie przedmiotów i dezorientacja

W przebiegu choroby Alzheimera dochodzić może do różnorakich zaburzeń widzenia: pacjenci miewają trudności z oszacowaniem dystansu pomiędzy jakimiś przedmiotami, jak i z zauważaniem kontrastów czy rozróżnianiem barw. Dla kierowców bardzo dużym problemem bywają również trudności z oszacowaniem tempa przemieszczania się innych pojazdów – zdarza się, że ostatecznie pacjent z chorobą Alzheimera o wczesnym początku staje się niezdolny do prowadzenia samochodu.

Objawem choroby Alzheimera o wczesnym początku może być również gubienie różnych przedmiotów. Zdarza się, że pacjenci odkładają je w bardzo nietypowe miejsca, a później nie są oni w stanie przypomnieć sobie tego, co robili na krótko przed uświadomieniem sobie, że stracili oni jakąś rzecz. Problem bywa bardzo uciążliwy dla członków rodziny chorego, ponieważ nierzadko bywają oni oskarżani o kradzież poszukiwanych przez pacjenta przedmiotów.

Dość przykrym i budzącym nierzadko silny lęk u chorych problemem bywa dezorientacja. Zdarza się, że pacjent z chorobą Alzheimera o wczesnym początku nie jest w stanie przypomnieć sobie daty, ale możliwe jest i to, że nagle poczuje się on całkowicie obco w miejscu doskonale mu znanym. Chorzy doświadczający takiego problemu zachowają się różnie, czasami – ze względu właśnie na silny lęk – usiłują oni uciekać, zdarzać się tak może np. w sklepie, po czym pacjent może chcieć uciec do domu, do którego drogi… nie pamięta.

Objawy wczesnej postaci choroby Alzheimera, fot. panthermedia

Objawy wczesnej postaci choroby Alzheimera: wahania nastroju i trudności z komunikacją

Z chorobą Alzheimera o wczesnym początku związane bywają wahania nastroju – pacjenci mogą mieć obniżony nastrój, ale i zdarza się, że stają się oni zupełnie bez powodu drażliwi. W przebiegu schorzenia część pacjentów zmaga się z uczuciem ciągłego niepokoju, inni z kolei bywają często zniecierpliwieni, a jeszcze inni pacjenci mogą przejawiać nawet i agresję.

Część pacjentów chorujących na chorobę Alzheimera o wczesnym początku miewa wyraźne problemy z komunikacją. Czasami brakuje im słów, których chcieliby w danej chwili użyć, oprócz tego mogą oni sami – całkowicie nieświadomie – powtarzać kilkukrotnie dokładnie to samo zdanie.

Choroba Alzheimera o wczesnym początku: przyczyny

Wśród możliwych przyczyn choroby Alzheimera wymienia się m.in. mutacje genetyczne – w przypadku wczesnych postaci schorzenia uznaje się je za podstawowy czynnik ryzyka jego wystąpienia. Dziedziczenie jest w tym przypadku autosomalne dominujące, co oznacza, że do zachorowania wystarczy odziedziczyć zmutowane geny od jednego tylko rodzica.

Choroba Alzheimera o wczesnym początku: leczenie

Leczenie choroby Alzheimera o wczesnym początku zasadniczo nie różni się od leczenia tradycyjnych postaci tej choroby. Wykorzystanie znajdują tutaj przede wszystkim leki, których stosowanie ma na celu poprawę zdolności pamięciowych chorych, ale i spowolnienie progresji choroby. Niezwykle ważne jest jednak opanowywanie również i innych objawów schorzenia – część pacjentów może wymagać zastosowania leków przeciwdepresyjnych, u innych zaś niezbędne może być leczenie zaburzeń snu. Stosowane są jednak i inne niż farmakoterapia metody leczenia, takie jak chociażby terapia behawioralna czy specjalistyczne treningi, dzięki którym dochodzić może do poprawy czynności poznawczych u chorych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze