Zaloguj
Reklama

Dane demograficzne oraz cechy kliniczne pacjentów kierowanych do specjalistów w zakresie bólów głowy

Autorzy: Jelinski SE, Becker WJ, Christie SN, Giammarco R et al.
Dane demograficzne oraz cechy kliniczne pacjentów kierowanych do specjalistów w zakresie bólów głowy
Fot. ojoimages
(0)

Celem badania było określenie danych demograficznych oraz cech klinicznych pacjentów kierowanych do specjalistów neurologów zajmujących się bólami głowy w Kanadzie.

Reklama

Dane uzyskano w czasie konsultacji nowych pacjentów z bólami głowy przyjmowanych w pięciu klinikach specjalizujących się w zakresie diagnostyki i leczenia bólów głowy. Celem określenia wpływu bólu głowy na funkcjonowanie pacjenta posłużono się dwoma skalami :  HIT – 6 ( ang. Headache Impact test ) oraz MIDAS ( Migraine Disability Questionnaire ).

Średni wiek pacjentów wynosił 40 lat, większość stanowiły kobiety ( 78%), większość badanych osób pracowała w pełnym lub częściowym wymiarze godzin. Dominująca grupę stanowili pacjenci z bólami głowy o typie migreny oraz napięciowymi ( 78%). Ponad jedna trzecia pacjentów cierpiała na codzienne bóle głowy.

Autorzy badania wysuwają wniosek, iż większość pacjentów kierowanych do centrów leczenia bólów głowy w Kanadzie to osoby w pracujące, w najbardziej produktywnym wieku. Dlatego też tak istotne jest ich właściwe leczenie mające na celu minimalizację skutków dolegliwości bólowych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze