Zaloguj
Reklama

Wszystkie inhibitory cholinoesterazy są jednakowo skuteczne w leczeniu choroby Alzheimera

Wszystkie inhibitory cholinoesterazy są jednakowo skuteczne w leczeniu choroby Alzheimera
Fot. Panthermedia
(0)

W ostatnim czasie ukazało się dość duże badanie, które dowodzi, że wszystkie 3 leki, będące inhibitorami acetylocholinoesterazy (ChEIs), takie jak: donepezil, galantamina i rivastigmina, mają bardzo podobną skuteczność w leczeniu postaci łagodnej i umiarkowanej choroby Alzheimera (AD).

Reklama

Doniesienie, pochodzące z 10 światowej konferencji dotyczącej choroby Alzheimera (ICAD 2006), dotyczyło systematycznego badania przeglądowego, które objęło wszystkie, jak do tej pory przeprowadzone na świecie, badania nieotwarte i randomizowane. Musiały one trwać przez co najmniej 5 miesięcy i dotyczyć analizy porównawczej dwóch grup: placebo vs ChEI lub ChEI vs inny ChEI. Oceniano w nich funkcje poznawcze, ogólny stan kliniczny pacjenta, nastrój, zachowanie, jego aktywność codzienną oraz działania niepożądane leków. Łącznie do badania włączono 7300 pacjentów.

U większości z nich, dotkniętych lekką i umiarkowaną postacią AD, wystąpiła poprawa funkcji poznawczych, niezależnie od rodzaju stosowanego leku. Zauważono także poprawę w ocenie aktywności dnia codziennego, w zachowaniu oraz stanie ogólnym pacjentów. Jeśli chodzi o działania niepożądane i związany z nimi odsetek pacjentów, którzy odstawili leki, to w grupie eksperymentalnej wynosił on 29% (były to głownie nudności, wymioty i biegunka). W grupie placebo doszło do odstawienia terapii w 18%.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • ICAD 2006: Abstract O4-03-03, presented July 17, 2006

Reklama
(0)
Komentarze